MIA bjuder in Tysklands ledande expert på styrketräning

Under MIA konferensen den 15-16 november föreläser Tysklands ledande expert på styrka och powerträning Prof. Dr. Dr. h. c. Dietmar Schmidtbleicher. Han är chef för Sport Sciences at the Institute of Sport Sciences at the Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main in Germany. Han forskar på neuro-muskulär adaption efter träning, diagnostik och reglering av träning, samt utveckling av test utrustning. Vidare har han utvecklat en metod för träning i för högpresterande idrotter och rehabilitering av skador med hjälp av stokastisk resonans. Han har publicerat över 440 artiklar.

Sjuorna kör fystester

MIA körde i dag fystester med de entusiastiska sjuorna på Malmö Idrottsgrundskola. Lie Kylborn organiserad och MIA:s personal genomförde ett testbatteri med syfte att testa den fysiska statusen hos tretton- och fjorton åringarna. Testbatteriet innehåller: sprintlöpning, hoppspänst, T-test, bålstyrka och 1000 m löpning. Tanken är att följa upp testerna varje år.

Studenter gör praktik på MIA

I dag startar tre studenter från Lunds Universitet och Halmstad Högskola 10 veckors praktik på MIA. Från vänster på bilden: Halli Sigurdsson går på Lunds Universitet Masterprogrammet Sportmedicin och Rikard Birgersson och Marcus Algotsson går på Halmstad Högskola Biomedicin – med inriktning mot träning och kost. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att hjälpa till med tester och instruktion i styrkelokalerna samt en studie med TRAINI TEST.