Malmö idrottsakademi är guld för Malmö

Malmö idrottsakademi startade 2003. Efter det har man hjälpt massvis med lokala idrottare att utvecklas och i många fall vinna stora tävlingar och nå kändisstatus. Men än så länge är Malmö idrottsakademi själv en doldis och verksamheten relativt okänd.
– Det tycker vi är synd. Vi har gjort och kan göra mycket för väldigt många idrottare, har en bred och högklassig stab inom områden de kan behöva hjälp, säger verksamhetsansvarige Jan-Olov ”Lollo” Jakobsson.

Av: Ole Thörner, Skånesport.se

Det mesta är dessutom samlat på Stadionområdet där Malmö idrottsakademi bland annat disponerar tre gym, det största på 500 kvadratmeter i Baltiska Hallen, ett testcenter i Atleticum, har tillgång till hallar och nya kontorslokaler, som just nu byggs om för att ge möjligheter till allt från stora möten till individuell rådgivning för elitidrottare knutna till Malmö idrottsakademi.

Mamö idrottsakademi har helt enkelt flyttat in där Malmö Idrottsmuseum tidigare fanns i hörnet av Baltiska Hallen som vätter ut mot parkeringen. Där kan nu till exempel karriärvägledare Peter Martinsson ge rådgivning och dietist Peter Stenberg informera om kost. En bit bort i Kulan idrottsskadecenter samarbetar man med Rickard Dahan och inne i friidrottshallen Atleticum sitter testledare Stellan Kjellander beredd att ge servicen och informationen ett välutrustat testcenter kan ställa upp med.
– Vi har även resurser att hjälpa genom vårt samarbete med Klinfys-labbet på Skånes Universitetssjukhus och behövs det idrottspsykologisk rådgivning kan vi erbjuda kompetent vägledning. Eller ta ett så omdiskuterat problem som ätstörningar. Många efterlyser hur föreningar ska kunna agera i den frågan. Dessutom är Skåneidrotten en part i verksamheten. Vi har all kompetens som behövs, poängterar Jan-Olov Jakobsson, som följt framväxten av Malmö idrottsakademi från starten.

Han var en av dem som i flera år lobbade för att få igång verksamheten. Till slut gav det resultat och han fick en halvtidstjänst som samordnare.
– Riksidrottsförbundet hade projektpengar på 800 000 kronor som vi använde som startkapital. Sedan rullade det på och vi flyttade stegvis in på området. 2006 var ett nyckelår. Då fick jag en heltidstjänst. Samtidigt lades RF-pengarna ner och Malmö stad tog över verksamheten och ekonomin. Så är det fortfarande, men 2014 lyftes ansvaret för Malmö idrottsakademi över från utbildnings- till fritidsförvaltningen och det fungerar mycket bra.
– Vi känner verkligen stödet och upplever att staden och förvaltningen tycker att det är viktigt att vi finns, säger Jan-Olov Jakobsson.
Att vara en kommunstöttad verksamhet innebär dock vissa krav. För att en idrottare ska få vara en del av Malmö idrottsakademis elitprogram ska hen bo i Malmö eller träna och tävla för en Malmöförening. Det finns dessutom resultatkrav för att vara kvar i programmet.
– Klubben nominerar och förbundet godkänner och tar ut. Varje år ska det ske en ny ansökan och idrottarna ska vara aktuella för landslaget, på OS-, VM- eller EM-nivå.
– Minst 40 procent ska också vara av ena könet. Ifjor var fördelningen 50/50 mellan män och kvinnor.
Ett krav som levt kvar från RF-stödtiden är dessutom att enbart sporter som är med i Riksidrottsförbundet är aktuella. Det är ett krav som Jan-Olov Jakobsson tycker är bra och han berättar att det är individuella idrottare som stöttas.
Från starten var det 10 om året. Nu är det 50. Och alla håller hög elitklass, många av dem världsklass. Något som växt fram när Malmö idrottsakademi år för år tagit små steg framåt är dessutom samarbetet med det som förr var Malmö högskola och nu blivit Malmö universitet.
– Malmö är numera även Riksidrottsuniversitet och vi har ett allt större och välutvecklat samarbete, allt från personal till lokaler vi kan disponera när det behövs.

Malmö universitets Riksidrottsuniversitetsstatus kommer att förändra antagningen något så att man öppnar även för idrottare som inte bor i Malmö eller tävlar för en Malmöklubb, men som antagits till en utbildning.
– Det viktiga är dock att vi bygger upp en bred kompetens som idrottsföreningarna själva inte har eller har råd att skaffa, betonar Jan-Olov Jakobsson och listar fyra saker han hoppas ska vara nästa steg i den ständigt pågående utvecklingen av Malmö idrottsakademi.
– Som nummer ett hoppas jag att vi ska kunna erbjuda ett Elitprogram även för lag, i högsta serien, men kanske inte för de som själva kan ta ansvaret som MFF och Redhawks. Nummer två är att vi ska bygga upp Riksidrottsuniversitetet organisatoriskt. Nummer tre är att jag tycker att vi borde kunna vara ett regionalt center till Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté. Det är resursslöseri och onödigt att idrottare här nere ska åka till Bosön när allt finns här. Nummer fyra är allmänt att vi ska på sikt ska kunna växa ännu mer och även få en ökad budget.

Ökad kännedom genom samarbete med Skånesport

Malmö idrottsakademi har inlett ett samarbete med Skånesport.se som är ett regionalt och öppet sportmedia – en kanal för alla som älskar sport oavsett gren, nivå eller ambition. De arbetar för att alla idrottsföreningar, oavsett storlek, ska få möjlighet att synas och höras precis som de “stora” elitklubbarna.

Skånesport har funnits sedan januari 2016, först i pappersformat, nu enbart i digital form.

– Framför allt älskar vi sport i Skåne. För oss är det viktigt att fokusera på idrottarna, profilerna och föreningarna runt om i Skåne. De är plantskolorna för framtidens stjärnor lika mycket som en samlingsplats för motionärer. Sport i alla former förenar människor och skapar positiva effekter för individen och samhället i stort, säger Peter Österlind, en av grundarna till Skånesport.se

Malmö idrottsakademis samarbete med Skånesport innebär bl.a. att journalisten Ole Törner kommer att skiva ett antal reportage om vår verksamhet och bl.a. porträttera såväl våra kompetenspersoner som deltagarna i Elitprogrammet.

– Vi är väldigt stolta över vår verksamhet och hur den ständigt utvecklas. Med detta samarbete hoppas vi nå ut till en bredare läsarkrets och på så sätt öka kännedomen om Malmö idrottsakademi, säger verksamhetsansvarige Jan-Olov Jakobsson.

Skånesport.se

Elitidrott och universitetsstudier i Malmö är guld 

Malmö universitet är tillsammans med Malmö idrottsakademi och högskolan i Halmstad ett av Riksidrottsförbundets fem Riksidrottsuniversitet (RIU). Avtalet med Riksidrottsförbundet (RF) gäller mellan 1/8 2018 – 31/7 2022. Därefter sker ansökan om en ny period. Övriga RIU-orter är Göteborg, Stockholm, Östersund och Umeå.

Genom utnämningen till Riksidrottsuniversitetet kan studenter nu kombinera sin elitidrott med studier vid Malmö universitet och högskolan i Halmstad och få ett utökat stöd under studietiden. Universitetsstudierna anpassas efter de förutsättningar studenten har som elitidrottare.

Modellen för organisering av RIU dubbla karriärer, dvs. en elitidrottssatsning i kombination med studier, innehåller fyra utvecklingsdelar:

  • Utbildning– möjlighet till individuellt anpassade studier för elitidrottare.
  • Elitidrott– utvecklingsmiljö för elitidrottare i samarbete med Malmö idrottsakademi
  • Utbildningssatsningar– särskilda utbildningssatsningar i samarbete med RF.
  • Forskning och utveckling– samverkan mellan lärosätet och idrottsrörelsen avseende praktiknära forskning och utveckling.

 

Är du elitidrottare och studerar vid Malmö universitet? Så här kan du få extra stöd under studierna:

  1. Du blir antagen till kurs eller program vid Malmö universitet genom att söka via antagning.se
  2. Du blir godkänd för RIU enligt specialidrottsförbundens kriterier. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett som ska lämnas in till universitetet.
  3. Därefter skickas ifyllt intyg till Malmö universitets koordinator för dubbla karriärer (”DK-koordinator”).
  4. DK-koordinatorn bedömer om studenten har rätt till stöd, enligt Malmö universitets policy.
  5. När stöd har beviljats träffas DK-koordinatorn och representant från utbildningen för att diskutera lämpliga anpassningar tillsammans med dig utifrån dina särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.
  6. DK-koordinatorn ansvarar för uppföljning under hela studieperioden.

 

Anpassade studier

Studenten ansvarar själv för att i god tid meddela aktuell institution/program om tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med undervisningen.

Studievägledare eller motsvarande, vid respektive fakultet, diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån dennes särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.

Vill du ha mer information om studier i kombination med en elitidrottssatsning? Kontakta DK-koordinatorn Peter Martinsson.