Tack för i år

– Nu blickar vi framåt mot bl.a. OS 2020

Det har varit en regnig och ganska solfattig höst. Tur att idrotten och Malmö idrottsakademi har lyst upp i mörkret. Elitprogrammet trummar på och för många av våra aktiva är hösten en uppbyggnadsperiod på hemmaplan. Det som sticker ut rent resultatmässigt är nog Oskar Rozenbergs VM-guld i skateboard, ni kan se klippet här nedan. Den amerikanska kommentatorns ”Did that just happen” ger gåshud.

Malmö idrottsakademi har under hösten bjudit på flera intressanta träffar i våra utbildningslokaler, bl.a. tre tematräffar inom våra kompetensområden life skills, idrottsnutrition och sport management. Träffarna har alla varit välbesökta och mycket inspirerande. Vi har även haft en presentation av Musse-studien (Malmö Youth Sport Study) som lockade stort intresse från såväl akademin som idrotten. 

Varje onsdagmorgon har vi kört ”Träna som en mästare” med vårt partnernätverk. Vi blir allt fler och fler, men vi har plats till några till. Det är väldigt uppskattat, vi bjuder på motion, glädje och en god frukost. Välkomna till våren med start 15 januari (nyårslöftet!?!).

Andra samarbeten som vi jobbat med under hösten är Lilla EM i handboll och en stor utbildningsträff kring att Barnkonventionen blir lag, där vi även hade en informationsmonter. 

MEN, lika roligt och viktigt som det är att prata om vad som varit, är det att prata om framtiden. Nästa år har vi ett OS, men även flera stora mästerskap som VM och EM. I dagsläget har vi ett 20-tal aktiva som slåss om en plats till Tokyo-OS. Ofta är det en lång och snårig väg som inte ger en plats förrän kanske någon vecka innan mästerskapet börjar. Vi ska försöka ge er information om hur det går för våra elitaktiva, när det är kval och vad SOK säger vid nomineringar. Målet är att ge er en kontinuerlig uppdatering när våra aktiva får reda på att dom är OS-klara. 

Många av våra elitaktiva har en tuff vardag där man får vända på varje krona för att få en OS-, VM- eller EM-satsning att gå ihop. Därför känner vi ett stort ansvar, men även ett privilegium, att kunna hjälpa till med en stödaparat som ligger på yppersta världselit. JO, jag säger världselit för när jag ser Malmö idrottsakademis uppställning så blir jag ödmjuk. Är det något jag verkligen blivit tagen av under mina första fyra månader som verksamhetsansvarig är det vilken målmedvetenhet våra elitaktiva har SAMT vilken fantastisk kompetens och målmedvetenhet vi har hos våra kompetenspersoner. Vi har idrottspsykologer, idrottsfysiologer, sjukgymnaster, nutritionister, läkare och forskare med ett driv, kunnande och intresse kring sina områden som skapar förutsättningar. Det skapar förutsättningar men även möjligheten till att drömma, att drömma och våga tro på medaljer, medaljer i den finaste av tävlingar, OS!

Tack för ett fantastiskt samarbete, nu drömmer vi vidare!

Hälsar
Niklas Harris

Treårsuppföljning av ”Malmö Youth Study”

Forskare från den tvärvetenskapliga och longitudinella studien ”Malmö Youth Study” redovisande i veckan sin treårsuppföljning hos Malmö idrottsakademi inför Malmös tränare, skolor och övriga intressenter. En spännande kväll där forskare delgav sina aktuella resultat kring bl.a. genus, ”relative age effekt” och motivationsklimat vid en idrottsgrundskola. En intressant och kreativ diskussion och möte mellan forskare, skola och idrotten.

 

Professor Tomas Peterson och professor Per Wollmer delgav inledningsvis en helhetsbild över forskningsstudiens framväxt, aktuellt läge och framtid. Doktoranderna Joakim Ingrell, Marie Larneby och Staffan Ekelund presenterade därefter spännande och rykande färska forskningsresultat.

 

Marie Larneby presenterade sina övergripande resultat. Larneby har gjort en etnografisk studie med observationer och intervjuer, där hon följt en årskull under tre läsår. Genom att befinna sig i den vardagliga verksamheten, att se, lyssna och tala med elever och personal, är syftet att beskriva och problematisera normativa mönster relaterade till idrott så som de tar sig uttryck på skolan.

 

Staffan Ekelund gav en kort beskrivning av hans avhandlingsarbete:

”Vi har studerat två årskullar av elever på Malmö idrottsgrundskola, totalt 147 stycken, avseende födelsekvartal och fysiologiska karakteristika. Eleverna blir antagna på idrottsliga meriter. Den sen tidigare vetenskapligt väletablerade effekten av ungdomar som konkurrerar i elituttagningar är att de som är relativt yngre, dvs födda sent på året i vårat fall, har svårare att hävda sig och det visar sig även här. De som är födda under årets första kvartal är t ex mer än 2,5 gånger fler än de som är födda under årets sista kvartal. Det visar sig även att de förväntade skillnader mellan kvartalen vad gäller elevernas fysiologi har en tendens att suddas ut, troligtvis på grund av selektionen och kravet på att vara kroppsligt välutvecklad som den innebär,” berättade Ekelund.

 

Joakim Ingrell presenterade sina resultat från de fyra studier som ingick inom ramen för hans doktorsavhandling med titeln ”What does it take to be succesful here?”. Till skillnad från övriga i forskningsgruppen fokuserar Joakims avhandling främst på elevernas syn på sig själva i förhållande till den organiserade idrotten, dvs den utanför skolan, och det stöd de upplever att de fick från tränare, träningskamrater och föräldrar.

 

Nästa disputation i Malmö Youth Study kommer att vara på Malmö universitet och fakulteten Lärande och samhälle, Orkanen, den 29 maj 13:15. Då är det Marie Larneby som med titeln ”Vi och De Andra” lägger fram sin avhandling som kommer att behandla frågor kring norm, makt och genus. Det kommer att bli en intressant och aktuell disputation som berör både skola och idrott.