Ansökan till Elitprogrammet är öppen 

Elitprogrammet ger dig som individuell idrottare som bor eller tränar och tävlar för en förening i Malmö, eller studerar vid Malmö universitet och är antagen som riksidrottsuniversitetsstudent, möjlighet att ta del av Malmö idrottsakademis utbud till ett värde av 25 000 kr under ett år.

Anmäl dig senast 1 juni.

Hållbar träning är guld för skadefrihet

Malmö idrottsakademi fortsätter att utveckla sin verksamhet utifrån de behov som finns hos våra elitidrottare. En del i detta är att sjukgymnast Rickard Dahans tjänst utökas i syfte att skapa bättre förutsättningar att arbeta preventivt och förebygga skador hos elitidrottarna i vårt Elitprogram.

 

Förebygger överbelastningar och skador

– Den traditionella sjukvården handlar i mångt och mycket om att behandla redan uppkomna skador och det finns idag väldigt små resurser att lägga på förebyggande åtgärder. Därför är det guld värt att vi inom Malmö idrottsakademi på ett tidigt stadium kan fokusera på att förebygga överbelastningar och skador hos våra elitidrottare, säger Rickard Dahan.

 

Enligt honom handlar det mycket om att identifiera ogynnsamma förutsättningar hos de aktiva.

– Med det menar jag så väl interna som externa påverkansfaktorer. Interna kan vara muskulära obalanser, nedsatt rörlighet och svagheter som i sin tur kan leda till ett förändrat oönskat belastnings- och rörelsemönster. De externa faktorerna handlar mer om periodisering, träningsinnehåll och intensitet. Där är det viktigt att få en tydlig bild av hur den aktives träningsupplägg och miljö ser ut för att kunna vara med och påverka de rådande förutsättningarna.

 

Medvetenheten om vikten av skadeförebyggande träning är större idag än för några år sedan.

– Fler och fler börjar inse vikten av det, men för egen del har det alltid funnits ett stort fokus på förebyggande åtgärder. Som sjukgymnast vill man gärna ta del av den aktives träningsupplägg för att kunna jobba preventivt.

 

Håller i proaktivt specialpass

Tillsammans med Stellan Kjellander, som ansvarar för fysträningen inom Malmö idrottsakademi, kör Rickard speciella pass på onsdagar för att arbeta proaktivt med elitidrottarna i Elitprogrammet.

– Stellan är expert på att lägga upp träning utifrån den aktives prestationsperspektiv, och då är det en ypperlig möjlighet att balansera upp det med träning även utifrån ett hållbarhetsperspektiv, dvs. det preventiva. Det går hand i hand, men kräver lite olika fokus. Jag är på plats och tittar och pratar med idrottare i ett skede där de ännu inte har fått en skada och snappar tidigt upp eventuella obalanser och kan arbeta preventivt.

 

Hur ser dialogen med de aktivas tränare ut?

– Den är väldigt viktig. Vi skiljer på träning för prestation, vilket de aktiva och tränarna är väldigt duktiga på, och träning för hållbarhet, som handlar om att minimera risken för skador och överbelastningar. Tränarna tittar på den ”vanliga” prestationsträningen och jag tittar mer på hur de ska hålla över tid. Mitt fokus ligger i att göra olika bedömningar i ett tidigt skede, t.ex. om någon utför en knäböj med ganska tung belastning, då tittar jag på om själva utförandet är ogynnsamt för en muskelgrupp eller om någon led överbelastas. De har kanske inte ännu fått några symptom, men i ett längre perspektiv finns risken för överbelastningsproblematik. Därför är det viktigt att identifiera detta tidigt.

 

Återhämtning superviktig – men ofta nedprioriterad

Förebyggande träning och återhämtning går hand i hand. En optimal återhämtning förutsätter tillräcklig sömn, rätt kost och en social situation utan alltför stor fysisk och psykisk stress.

Hur viktig skulle du säga att återhämtningen är ur ett preventivt perspektiv?

– Den är superviktig. Det är väldigt enkelt att fylla sin vardag med saker som man vill göra och tror sig behöva, men återhämtningen planeras sällan in i vardagen. Återhämtning kan vara allt från att göra ingenting till att göra aktiva cirkulatoriskt återhämtande aktiviteter som t.ex. lätta rörelsepass eller cykling, till mer passiva behandlingar så som hydroterapi, kompressionsbehandling, mjukdelsbehandling, osv. Det kan handla om både fysisk och mental återhämtning. Här är givetvis även noggrannhet i kostupplägg och vätskebalans viktiga faktorer, så ett nära samarbete med kostrådgivare och idrottspsykologer är av största vikt, avslutar Rickard Dahan som till vardags arbetar på Kulan Idrottsskadecentrum på Stadionområdet i Malmö.

 

Heldagskonferens på temat återhämtning

Under temat återhämtning bjuder Malmö idrottsakademi även in till en heldagskonferens onsdagen 25 april. Fokusområden är då idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Keynote-speakers under dagen är Mikael Mattsson (Karolinska Institutet), Göran Kenttä (GIH och RF) tillsammans med Karin Moesch (RF) och Peter Stenberg (Malmö idrottsakademi).

Dagen avslutas med tre valbara workshops inom ovan nämnda tema och en paneldiskussion. Konferensen arrangeras på Malmö universitet och sker i samarbete med RF, Skåneidrotten och riksidrottsuniversitetet Malmö universitet. Mer info om konferensen och hur du anmäler dig hittar du här http://malmoidrottsakademi.se/konferens/

 

Universitetet är guld för elitidrotten

Malmö har inte bara nyligen blivit universitetsstad, Malmö universitet är även utsett till Riksidrottsuniversitet. Vad innebär det? Torun Mattsson, prefekt och lektor vid idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö universitet, berättar mer om det och om samarbetet mellan universitet och idrottsakademi.

Idrottsvetenskap lockar 600 studenter
Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samverkan med Malmö universitet och Skåneidrotten. Torun Mattson är prefekt och lektor vid idrottsvetenskapliga institutionen på Malmö universitet och säger så här om utvecklingen av de idrottsvetenskapliga utbildningar som årligen lockar ca 600 studenter.

– Vi har två stora program – idrottslärarprogrammet och det idrottsvetenskapliga programmet. Inom idrottsvetenskapen har vi ett antal gemensamma kurser och sedan två olika inriktningar – sports management samt en inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa. Den senare är en helt ny inriktning som bland annat handlar om idrottsfysiologi, idrottsnutrition och idrottspsykologi. Utöver programmen har vi flera fristående kurser på både engelska och svenska, där kursen inom idrottspsykologi är en av universitetets mest sökta. Vissa av kurserna är även distanskurser som går bra att kombinera med en elitidrottssatsning.

Underlättar kombinerandet av studier och elitidrott
Under senhösten kom det glädjande beskedet att Malmö universitet tillsammans med Halmstad högkola utnämnts till Riksidrottsuniversitet. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet samarbetar för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå.

– Det känns jättekul och blir en kvalitetsstämpel för vår verksamhet och vår samverkan med Malmö idrottsakademi. Detta är helt nytt för oss, så vi har ännu inte alla delar på plats, men det kommer att innebära att vi kan locka ännu fler elitidrottare att studera här hos oss då vi kan erbjuda dem en gynnsam studiemiljö och en riktigt bra elitidrottsmiljö tillsammans med Malmö idrottsakademi. Sen vet vi att det innebär att det tillkommer tränarutbildningar inom specialidrotterna och ännu mer praktiknära forskning.

”Forskningen kommer verkligen idrottaren till nytta”
Malmö universitet har huvudansvar för kompetensområdet forskning och utveckling inom ramen för Malmö idrottsakademis verksamhet. Den övergripande målsättningen är att kvalitetssäkra verksamheten och skapa nära samarbete med andra lärosäten i regionen.

– Den praktiknära forskningen handlar inte bara om den individuella idrottarens prestationer utan även om de förutsättningar de ges, till exempel ekonomiska villkor, genusperspektiv, idrottspolitik, arenabyggen, och så vidare. Detta är faktorer som påverkar elitidrottarens vardag och här finns ett stort behov av forskning som vi vill möta. Hur vardagen ser ut för de aktiva påverkar onekligen den idrottsliga prestationen.
Det är här forskningen verkligen kommer idrottaren till nytta och att ha närheten till idrotten är av stor betydelse för forskningen. Det har vi här genom Malmö idrottsakademi. Det är bara 10 minuters cykelväg mellan den elitidrottsmiljö som finns på Stadionområdet och Universitetscampus.

Konferens i Malmö med fokus på idrottens nya utmaningar
Institutionen för idrottsvetenskap står tillsammans med European Association for Sport Management, EASM, värd för The European Sport Management Conference 5-8 september 2018, på Malmö Live. Konferenstemat är Managing Sport in a Changing Europe. Temat har valts för att reflektera de förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort, och som måste hanteras av idrottens organisationer på olika nivåer. Det kan till exempel handla om frågor kopplade till migration, integration och mångkulturalism. Konferenstemat är dessutom tydligt kopplat till det lokala och nationella sammanhanget, samtidigt som det är internationellt relevant.

Vad betyder konferenser som denna för er?
– Konferenser och mötesplatser är väldigt viktiga för att både visa upp var vi är idag och för att ständigt vara med och utveckla vår verksamhet framåt och inspireras. Detta är en av världens största konferenser inom sports management-området, och den är väldigt bred. Den fokuserar inte bara ekonomin och juridiken runt idrotten, utan även på områden som migration, globalisering och de förändringsprocesser som pågår inom idrotten. Utifrån temat är Malmö spännande som arrangörsstad. Malmö är en dynamisk stad med en ung befolkning och många nya idrottsformer, en stad som är spännande att studera. Sen är det så klart även viktigt att marknadsföra universitet och vår idrottsvetenskapliga institution och Malmö idrottsakademi.

Är där något speciellt runt EASM-konferensen som du tycker Malmös tränare inte får missa?
– Jag tycker så klart att de ska gå på hela konferensen, men har man inte den möjligheten rekommenderar jag verkligen torsdagen, 6 september, då temat riktar sig just mot idrottsföreningar och lokala organisationer. Det kommer att vara en mötesplats för idrotten där delegater från hela världen träffas och bland annat diskuterar hur idrottsföreningar kan arbeta för att möta nyanlända. Det kommer att blandas teori med praktiska workshops och samverkansmöjligheter. Vi räknar med att det kommer runt 500 delegater från hela världen och sedan tillkommer det studentaktiviteter fem dagar innan konferensen drar igång där de belyser olika case, så det kommer att finnas något för alla, avslutar Torun Mattsson.

Konferens 25 april: Återhämtning

Onsdagen 25 april bjuder Malmö idrottsakademi in till en heldagskonferens under temat återhämtning.

Fokusområden är idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Keynote-speakers under dagen är Mikael Mattsson (Karolinska Institutet), Göran Kenttä (GIH och RF) tillsammans med Karin Moesch (RF) och Peter Stenberg (Malmö idrottsakademi).

Dagen avslutas med tre valbara workshops inom ovan nämnda tema och en paneldiskussion. Konferensen arrangeras på Malmö universitet och sker i samarbete med RF, Skåneidrotten och riksidrottsuniversitetet Malmö universitet.

Se program & anmäl dig här!

Träningen som krävs för att prestera på topp

Malin Levenstad, assisterande tränare och ansvarig för den fysiska träningen för FC Rosengård berättar om lagets målmedvetna förberedelser för att prestera på topp under lång tid.

 

FC Rosengård är ett av Sveriges och Europas bästa fotbollslag. Laget har nyligen återsamlats efter en välförtjänt semester och först på agendan stod fysiska tester i samarbete med Malmö idrottsakademi, under ledning av assisterande tränare Malin Levenstad.

 

Handlar om att förbereda spelarna
Malin har spelat drygt 200 allsvenska matcher, vunnit 3 SM-guld och spelat flera matcher i Champions Leauge. De senaste två säsongerna har hon varit assisterande tränare för FC Rosengård och även ansvarat för den fysiska träningen. Så här säger hon om årets försäsongsträning.

– För första gången kommer vi spela ett gruppspel i Svenska Cupen redan i februari vilket innebär att vi får börja tidigt med träningsmatcher. Annars handlar denna period om att få spelarna så bra förberedda som möjligt inför en hel säsong. Vi tränar på, kör styrka och fys varvat med lagsammanhållningsövningar. Att sätta ramar och få till en bra prestationsmiljö är väldigt viktigt för oss så här tidigt på året, säger Levenstad.

 

Tydlig målsättning
Kan du säga något om era målsättningar för säsongen?

– Vi har haft som en tydlig målsättning att kunna börja detta året på en högre nivå än vad vi gjorde förra året. Lyckas vi med det kan vi hela tiden pressa oss till en ännu högre nivå. Sen gäller det såklart att få spelarna att vara så pass starka och uthålliga att de klarar av belastningen i träningen som krävs för att vi ska kunna ligga i topp hela tiden, hela säsongen.

 

Fyra tester om året
En del i att ständigt klara av att förbättra sig ligger i testtagningar och mätningar.

– Tillsammans med Malmö idrottsakademi gör vi tester under utvalda perioder på året – i januari och i mars, någon gång på sommaren beroende på när uppehållet ligger, samt slutligen innan vi går på semester efter säsongen. Testerna vi kör är sprint, spänst, styrka samt ett uthållighetstest i form av ett yoyotest.

 

Ett gott samarbete
Stellan Kjellander ansvarar för fys och testtagningarna på Malmö idrottsakademi. Hur ser ert samarbete ut?

– Vi har ett väldigt gott samarbete. Han och övrig personal hjälper till att genomföra alla tester på våra spelare, de finns tillgängliga för funderingar och är alltid öppna för lösningar om det uppstår några problem, berättar Malin.

– Jag samlar in och analyserar datan och ger sedan en övergripande bild av vad som behöver förbättras. Därefter diskuterar jag och Malin hur man rent praktiskt kan lösa eventuella problem, tillägger Stellan Kjellander.

 

”Det är otroligt lyxigt”
Vad betyder det för er som elitförening att ha tillgång till dessa resurser och ett elitidrottsområde som Stadionområdet?

– Det är otroligt lyxigt skulle jag vilja påstå. Att kunna komma hit och köra styrketräning i ett fullt utrustat gym är en jättebra möjlighet för oss. Att här finns kompetent personal gör att vi kan ta hjälp så fort det behövs och allt fungerar väldigt proffsigt när vi kör testerna. Att kunna ha allt detta i närheten av Malmö IP, som är vår hemmaplan, känns väldigt bra och skapar goda förutsättning för oss att kunna hålla till i den absoluta toppen år efter år, avslutar Malin Levenstad.

Nytt huvudkontor för Malmö idrottsakademi

I samband med årsskiftet lämnade Malmö idrottsakademi Stadionkontoret och flyttade in i de lokaler där Idrottsmuseet låg tidigare.

De nya lokalerna omfattar både kontorsutrymmen och mötesfaciliteter, som delas med Malmö stads Evenemangsavdelning.

Välkommen att besöka oss och våra kompetenspersoner på vår nya adress! Dörrarna står öppna måndag – fredag. Under våren planeras en nyinvigning av Malmö idrottsakademis lokaler – mer information om detta och inbjudan kommer senare.

Besöksadress: Baltiska hallen, f.d. Idrottsmuséets lokaler, Lennart Strands stig, 217 62 Malmö

 

Mästarhyllning 27/2

För tredje året i rad hyllar Malmö stad alla svenska mästare och de som tagit medalj på ett internationellt mästerskap, med en galamiddag på Rådhuset. Årets Mästarhyllning sker tisdagen 27 februari. 

– Malmö är en fantastisk idrottsstad med väldigt framgångsrika atleter. Vi har till exempel VM-silver i thaiboxning av Erica Björnestrand, VM-silver i parasport simning av Ida Andersson Wulf, VM-brons i taekwondo av Nikita Glasnovic, VM silver parasport bordtennis i lag av Peter Rosenmeier, EM-brons i thaiboxning av Johan Andersson och EM brons 4 x 50 m simning stafett av Nathalie Lindborg. Därtill flera SM-guld, många av dessa är tagna av utövare som ingår i vårt Elitprogram. Malmö stad vill hylla samtliga i samband med Mästarhyllningen 27 februari, säger Malmö idrottsakademis verksamhetsansvarige Jan-Olov Jakobsson.

Från lokal konferens till riksangelägenhet

 

Jan-Olov Jakobsson tar dig med på Malmö idrottsakademis resa från starten 2003 till visionerna för framtiden då Malmö idrottsakademi fyller 15 år.

Malmö idrottsakademi har funnits i 15 år. Bildandet skedde 2003 vid en konferens med representanter för Malmö stad, Malmö högskola och Skåneidrotten/Elitidrottscentrum. Syftet var att bilda ett kompetenscenter som skulle stödja elitidrottare och föreningar i sin satsning att nå sina drömmars mål. Ett annat syfte var att stödja unga elitidrottare i övergången från junior till senior.

Mellan 2004 och 2006 drevs verksamheten som ett projekt med stöd av Riksidrottsförbundet (RF). 2006 lade RF ner stödet till de nio Elitidrottscentra som fanns runtom i landet och samlade sitt kompetensstöd till Stockholm och Bosön. Malmö stad och Utbildningsförvaltningen tog då över som huvudman för Malmö idrottsakademi, satsade en halvtidstjänst och avsatte en budget för verksamheten. Elitprogrammet startades upp och staben med kompetenspersoner utvecklades.

2009 flyttade Malmö idrottsgymnasium och Malmö idrottsgrundskola in i nya skollokaler på Swedbank stadion. Stadionområdet blev nu ett centrum även för Malmö idrottsakademi med kontorslokaler, gym och testcenter i Baltiska hallen. Under de kommande åren utvecklades Malmö idrottsakademi från ett projekt till ordinarie verksamhet.

2012 byggdes lokaler i friidrottshallen Atleticum om till skollokaler för idrottsgrundskolan och för Malmö idrottsakademi nuvarande testcenter. 2014 flyttades Malmö idrottsakademis verksamhet över till Fritidsförvaltningen och året därpå fick vi vår nuvarande grafiska profil och en ny hemsida. 2015 omorganiserades även verksamheten för att bli ännu effektivare för att kunna stödja elitidrottare och föreningar med välutrustade lokaler och olika personer med vass kompetens som samarbetar tvärvetenskapligt efter visionen att bli ”ett ledande kompetenscenter för hållbar elitidrott”.

2017 avslutades med en visionskonferens med 25 deltagare från våra samverkanspartners, kompetenspersoner, sportchefer, tränare och elitaktiva. Syftet med konferensen var att ta fram en framtidsvision och lyfta verksamheten ytterligare till Malmö idrottsakademi 3.0.

Framtiden ser ljus ut och det finns mycket goda möjligheter att på olika sätt lyfta verksamheten ytterligare nivåer. Bland annat flyttar Malmö idrottsakademi efter årsskiftet in i nya lokaler. Vi har även äskat pengar till ett Elitprogram för elitlag. Malmö högskola blir Malmö universitet. Malmö universitet, tillsammans med Halmstad högskola och Malmö idrottsakademi – är utnämnda till Riksidrottsuniversitet! Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté ska inom kort presentera en modell för ett samlat elitstöd. Stadionområdet kommer att byggas ut i olika etapper vilket kommer att skapa en ännu bättre elitidrottsmiljö. Under 2018 kommer vi ha många bollar i luften men finner det fortsatt viktigt att fortsätta arbeta nära idrotten med elitidrottaren i centrum.

 

God jul och Gott nytt år!
Jan-Olov Jakobsson, Verksamhetsansvarig Malmö idrottsakademi

Motgång kan vara guld för framgång

Anne Line Gjersem är Norges stolthet när det kommer till konståkning. Hon har vunnit nordiska mästerskapen, är fyrfaldig norsk mästarinna, representerade Norge vid OS i Sotji och deltagit vid 5 EM och 5 VM. Hon är också, sedan ett par år tillbaka, en del av Malmö idrottsakademis Elitprogram och har bott i Malmö sedan 2011 då hon började på Malmö idrottsgymnasium.

 

Det är inte den mest självklara vägen som norskan Anne Line Gjersem tagit, men den har tagit henne hela vägen till den absoluta världstoppen. När hon var 12 år fick hon upp ögonen för den svenska tränaren Ela Magnusson på ett träningsläger i Tyskland.

– Jag såg hur duktig Ela var som tränare. Så 2011 frågade jag om jag kunde få komma till Malmö för att träna med henne, berättar Anne Line och skrattar när hon får frågan om det inte är dags att bli svensk.

– Jag är faktiskt förlovad med en svensk kille, så vi får väl se vad som händer med medborgarskapet, skrattar Anne Line.

 

Tävlade som 10-åringar om vem som först kunde göra 400 situps

Rötterna finns dock kvar i Norge, inte minst i och med tvillingsystern Camilla – som också är en konståkerska i världsklass.

– Ja, Camilla stannade kvar i Norge. Hon har betytt väldigt mycket för min konståkningskarriär. Vi har tränat tillsammans och pushat varandra på träning och även hemma så fort vi var lediga. Vi tävlade i allt, t ex i vem som först kunde göra 400 situps. Då var vi 10 år, nu tävlar vi mot varandra i EM och VM istället. Camilla är min bästa vän och min värsta konkurrent och det är en förmån att få glädjas tillsammans med henne när det går bra och att stötta varandra när det går mindre bra. Det är alltid lite känslosamt, då Norge bara har en plats vid stora mästerskap vilket innebär att en av oss måste stanna hemma. Det är tävling och man vill vinna, samtidigt så vill man att den andra också ska vara nöjd.

 

”Jag satte OS som mål redan som 12-åring”

Det livslånga tävlandet med systern, tränandet med Ela Magnusson och inte minst den egna målmedvetenheten gjorde att Anne Line kvalificerade sig till OS i Sotji 2014 som den första norska konståkaren sedan 1964.

– Jag satte OS som mål redan som 12-åring. Det var en lång väg dit, med både framgångar och motgångar. Steg för steg nådde jag mina delmål längs vägen, som att ta mig till EM-final, tävla i VM och det avgörande OS-kvalet i Tyskland 2013. Jag trodde på mig själv, åkte två jättebra program och satte personligt rekord med 14 poäng. I och med det lyckades jag bli Norges första konståkare i OS på 50 år. Det är det största jag varit med om och det var en så mäktig känsla. Jag var så stolt över att vara där och få representera mitt land i den absolut största tävlingen som finns inom konståkning. 

 

Höll egen presskonferens i en timme

Att tävla i OS brukar vara en absolut höjdpunkt inom alla idrotter. Konståkning är inget undantag.

– Det är mycket svårare att ta en plats till ett OS än t ex till ett EM eller VM, eftersom det bara finns 30 platser att konkurrera om. Intresset kring tävlingen hemma i Norge är också så mycket större vid OS. Jag hade t ex en egen presskonferens en hel timme i Sotji. När jag skulle tävla visste jag att många satt hemma och tittade i Norge och runt omkring i världen.  

 

Motgången inspirerar inför andra mästerskap

Mellan 9 och25 februari är det åter dags för ett vinter-OS, denna gång i sydkoreanska Pyeongchang. Tyvärr räckte det inte riktigt hela vägen dit för Anne Line den här gången.

– Det har varit tungt, men jag har vuxit med motgången och känner mig inspirerad inför andra mästerskap. Just nu laddar jag om för EM och VM, som också arrangeras denna säsong. Jag har precis kommit hem och slagit personligt rekord på en internationell tävling i Österrike.

 

”Vi har mycket gemensamt”

Anne Line är sedan ett par år med i Malmö idrottsakademis Elitprogram.

– Att få tillgång till så mycket kompetens har varit en viktig del i min utveckling som konståkare. Jag uppskattar verkligen den hjälp jag fått och framförallt inom fysträning med Stellan Kjellander. Det är även extra roligt och inspirerande att få träna med andra idrottare i Elitprogrammet som även de har stora mål och höga ambitioner, men inom andra idrotter. Vi har mycket gemensamt trots att vi representerar olika idrotter. Sen har det varit en riktigt bra resurs att ha tillgång till Kulans Idrottsskadecentrum och Orthocenter Skåne under perioder med skador och rehabilitering. Det är även inspirerande med de olika föreläsningarna och gemenskapen i de gemensamma aktiviteterna, avslutar en alltid lika positiv Anne Line Gjersem.