Konferens 9/5: Träningsplanering

Malmö idrottsakademi bjuder in alla tränare oavsett nivå till en heldagskonferens på temat träningsplanering.

Mikael Mattsson som specialiserat sig på ämnet och nyligen även givet ut en bok inom området föreläser. Dessutom kommer SOK:s Jesper Sjökvist att berätta om hans arbete som träningsrådgivare. Dagen avslutas med en paneldiskussion där några av regionens framgångsrika elittränare diskuterar ämnet.

Det kostar 500 kr att delta på konferensen. Anmälan och mer info hittar du här!

 

Träna som en mästare

Nu drar vi igång en ny omgång av Träna som en mästare. Tillsammans med våra experter och mästare ger vi dig möjlighet att hålla alla nyårslöften och få en kickstart på det nya året.

Under tio torsdagsmorgnar får du som samarbetspartner till Malmö idrottsakademi möjlighet att tillsammans med våra bästa tränare och några av våra riktiga mästare att komma i ditt livs form. Vi kommer att varva styrketräning med cirkelträning samt möjligheten att testa på några helt nya idrotter tillsammans med våra aktiva som tränar och tävlar med världseliten.

Vi drar igång torsdagen 2 februari och håller på till 6 april. Alla pass är mellan 07:00 – 08:00. Därefter bjuder vi på enkel frukost.

Intresseanmälan skickas till jan-olov.jakobsson@malmo.se

Hållbar elitidrott är guld i längden

Under 2017 utökar Malmö idrottsakademi sin satsning på kompetensområdet idrottspsykologi.

– Idrottspsykologiskt stöd syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning och tävling såväl i vardagen som vid mästerskap. De effekter vi ser är en ökad förståelse bland både idrottare och tränare för ett mer holistiskt synsätt på idrotts- och prestationsmiljön, och såklart även bättre idrottsprestationer rent resultatmässigt, och dessa delar hänger givetvis ihop, berättar Sverker Fryklund som är huvudansvarig för området på Malmö idrottsakademi

 

Att skapa en hållbar prestationsmiljö

– Att kunna hantera press eller nervositet inför stora utmaningar, att förbereda sig mentalt för tävlingar, att hitta ett bra samspel inom laget, att optimera sina arbetsinsatser som ledare, eller att kunna uppnå en bra balans mellan träning, tävling och återhämtning är några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad. Att detta har uppmärksammats mer de senaste åren beror bland annat på att idrotten, precis som övriga samhället, börjat inse att en hållbar prestationsmiljö är en förutsättning för att må bra och prestera bra över tid, och även efter en avslutad idrottskarriär, säger Fryklund om den ökade efterfrågan av rådgivning bland de elitaktiva idrottarna i regionen.

 

Svart bälte i idrottspsykologi

I och med den utökade satsningen på kompetensområdet kommer Kristiina Pekkola att arbeta 25 % för Malmö idrottsakademi. Kristiina har mångårig erfarenhet såväl rent idrottsmässigt som yrkesmässigt.

– Jag har själv varit elitaktiv inom judo i många år och tävlat internationellt. Mitt stora mål som aktiv var OS i Barcelona 1992, men det satte en knäskada stopp för. Parallellt med min elitsatsning studerade jag idrottspsykologi vid Lunds universitet och kände själv att jag tappade en del av min identitet när jag fick avsluta min aktiva karriär. Det gjorde att jag valde att skriva min magister om just vad som händer med aktiva efter karriären och övergången däremellan. Sen har jag även varit aktiv som ledare inom judon i många år och har bl.a. varit förbundskapten för både damerna och herrarna. Nu är jag nominerad till att bli den första kvinnliga ordföranden i judoförbundet. Det hade varit en väldigt spännande utmaning. Vad gäller idrottspsykologin så har jag varit egen företagare sedan 1998 och arbetat med Malmö idrottsakademi genom alla år, berättar hon. 

 

”Idrottspsykologin ger långsiktiga effekter”

Vad skulle du säga är styrkan med Malmö idrottsakademi?

– Närheten, det lokala. Du får ett fantastiskt stöd på hemmaplan med professionell kompetens inom många olika områden som behövs för att du ska kunna hantera din elitsatsning. Det räcker att lyfta luren så får du hjälp, du slipper transporter och långa väntetider, summerar Kristiina.

 

Varför tror du att det finns ett så stort intresse för idrottspsykologi bland elitidrottare idag?

– Jag tror att det framförallt handlar om att de aktiva har blivit mer medvetna om att det krävs mer för att lyckas fullt ut. Det räcker inte längre att bara träna sin gren och sen kanske lite styrka på det. Du måste lägga fokus på helheten och även få hjälp inom områden som idrottsnutrition och just idrottspsykologi. Idag är dessa områden en naturlig del av en elitsatsning. Vi arbetar med eliten och där är så små marginaler mellan de som lyckas och de som faller bort. Idrottspsykologin ger långsiktiga effekter.

 

Ett stort stöd – i synnerhet under skadeperiod

En aktiv som Kristiina arbetat tillsammans med är badmintonspelare Lovisa Johansson.

Tillsammans satte de ihop prestationsmål, inte idrottsliga mål. Stödet från Malmö idrottsakademi beskriver Lovisa som otroligt viktigt.

– Det kanske är ett svar som de allra flesta använder sig av, men för mig har stödet varit oerhört betydelsefullt och gett mig en trygghet under en skadeperiod präglad av osäkerhet och tvivel. Jag har varit skadad under en längre tid, men jag har kunnat träna och tävla till och från i perioder och sedan dragit upp skadad igen. Jag är fortfarande inte helt skadefri men jag har kommit en bra bit på vägen. Malmö idrottsakademi och alla dess kompetenspersoner har varit betydande för mig under den här perioden. Jag har fått hjälp med sjukgymnastik parallellt med att jag har arbetat mycket med idrottspsykologi. Detta har haft en stor positiv inverkan på mig. Jag har ett mycket stort förtroende för dem jag har arbetat och arbetar med och känner en enorm tacksamhet för deras stöd.

Den mentala biten viktig för att lyckas

Lovisa har bland annat tagit hjälp av Malmö idrottsakademis kompetenspersoner inom området idrottspsykologi.

– Jag har alltid trott på att den mentala delen hos en individuell elitidrottare är väldigt viktig för att lyckas. Du kan träna hårt, springa dina 30×30-intervaller 60 gånger och genomföra dina multiprogram på banan med oräkneligt antal bollar men i slutändan är det du som står på banan och där står du själv. Du ska vara trygg, du ska vara bekväm och du ska känna en självsäkerhet. Jag tror att det är lätt att som elitsatsande idrottare tänka mycket på de centrala bitarna såsom träning, kost och sömn men att glömma bort den mentala biten vilket är en oerhört viktig del! En annan anledning till att jag valde att arbeta med idrottspsykologin var att jag kände av stress och spändhet som tog över och präglade mitt spel. För mig har det handlat mycket om att hitta en trygghet och avslappning i spelet men också att hitta tillbaka till nuet när poängen rinner iväg och inte tvivla utan alltid våga och tro på sig själv. Ibland är det svårt att hitta metoder på egen hand och det är en av anledningarna till att jag ville arbeta med någon som kunde ge mig tips, råd och hjälpa mig på vägen med just den biten. 
Det gäller att ha roligt

Genom att arbeta med den mentala delen har Lovisa utvecklats som badmintonspelaren Lovisa Johansson men kanske framförallt som personen Lovisa Johansson utanför badmintonbanan.

– Jag har lärt mig att lyssna mer på mig själv och min kropp. Jag har fortfarande mycket kvar att arbeta med och finjustera i mitt badmintonspel men jag har fått olika metoder att prova i diverse situationer för att hitta det som passar mig. Jag har lärt mig att mer och mer våga släppa den där självkritiska tjejen som alltid ska genomföra allting perfekt efter ett specifikt mönster och istället våga vara spontan, göra misstag och prova nya saker. Det som började som lek för många år sedan, är idag en full satsning och då kan det ibland bli på alltför stort och blodigt allvar. Ibland har man behov för paus och komma ifrån allt det som präglar ens vardag och som man lägger ner sin själ i. För att bli bäst krävs en stor uppoffring och en enorm målmedvetenhet att vilja leva sin dröm och då gäller det att man har roligt på vägen, avslutar Lovisa.

Målinriktat arbete för fortsatta framgångar

När man reflekterar och summerar året som snart gått kan man konstatera att ett år går snabbt. Samtidigt blir också mycket genomfört om man arbetar planerat och systematiskt.

Ambitionen att nå Malmö idrottsakademi 2.0 är på väg att uppfyllas. Malmö idrottsakademi har en mycket kompetent stab av medarbetare som alla brinner för sitt arbete att uppfylla verksamhetsidén och visionen att bli ett kompetenscenter för hållbar elitidrott. Den organisationsförändringen vi genomförde vid förra årsskiftet har fått ett år på sig att ”sätta sig”. Märkbara resultat är att arbetet har blivit mer målinriktat och att alla i staben har blivit mer delaktiga och fått bättre förutsättningar att samarbeta tvärvetenskapligt. Verksamheten har utvecklats mycket inom alla våra respektive verksamhetsområden vilket har lyft oss upp till en högre nivå än tidigare. För att beskriva det rapporterar jag här lite kort från våra olika kompetensområden.

 

Kärriärvägledning

Peter Martinsson har anställts på 25 %. Det har lett till att han kunnat träffa ett tjugotal av elitidrottarna för individuella samtal. Under året har Peter fortbildat sig inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och startat upp grupper med elitidrottarna i Elitprogrammet. Önskemålet från idrottarna att få hjälp med att få kontakt med olika företag för att skapa jobbmöjligheter är planerat och kommer att inledas under 2017.

 

Idrottspsykologi

Behovet av individuell rådgivning har ökat bland våra idrottare. En utökning inom området planeras för 2017 med ytterligare en tjänst på 25 %. Ett ökat antal föreläsningar för olika grupper har genomförts under året som gått. Riksidrottsförbundet har i samarbete med Beroendecentrum öppnat en mottagning för psykisk ohälsa i Malmö, vilket ger oss möjlighet att slussa de idrottare som har vidare behov till specialister inom området.

 

Idrottsfysiologi

Inom området har cirka hälften av idrottarna i Elitprogrammet tagit hjälp av Stellan Kjellander med träningsprogram och styrketräning. Flera av elitföreningarna tränar i våra gym och har hjälp av våra instruktörer. Vi har genomfört över 500 tester för lagidrottare i sprint, hopp, power och uthållighet. Vi har också gjort över 30 tester av maximal syreupptagning i labbet på Klinfys/Skånes universitetssjukhus. Ett arbete med att kvalitetssäkra våra tester pågår under ledning av Åsa Tornberg, från Lunds universitet. När detta arbete är klart kommer vi att kunna ansöka om en BASIS ackreditering för vårt testlabb.

 

Idrottsnutrition
Dietist Peter Stenberg har haft 127 idrottare som varit på rådgivning en eller flera gånger. Peter har även genomfört 345 kroppssammansättningsmätningar under året. Ett flerårigt forskningsprojekt har inletts tillsammans med Malmö idrottsgymnasium där en screening kommer att genomförs på skolans alla 450 elever under vårterminen 2017. I detta projekt kommer vi även att arbeta fram ett digitalt undervisningsmaterial.

 

Idrottmedicin

En arbetsgrupp har bildats och kommer att bygga upp ett nätverk av andra experter inom områden som kiropraktisk behandling och naprapati. Ett program för att förebygga skador hos elitidrottarna i Elitprogrammet kommer att startas med hjälp av Rickard Dahan under första kvartalet av 2017.

 

Kommunikation/marknadsföring
För ett år sedan uppdaterade vi Malmö idrottsakademis grafiska profil och effekterna av detta är att informationen om vår verksamhet har blivit mer tillgänglig och fått en ökad spridning genom facebook, webb och nyhetsbrev. Marknadsgruppen har under året arrangerat flera aktiviteter så som en kick off, ”Träna som en mästare” och nätverksträffar för våra samarbetspartners.

 

Elitprogrammet

Nivån på elitidrottarna har höjts och 20 % av deltagarna var med på OS eller Paralympics i Rio. Ett Regionalt Elitidrottsprogram har startats. Sammalagt har vi idag 63 individuella elitidrottare som vi stöttar och hjälper efter varje idrottares behov och önskemål. Våra utvärderingar visar att en klar majoritet av de aktiva i Elitprogrammet och deras tränare är nöjda med vår verksamhet och de ger oss helhetsbetyget 4,5 på en femgradig skala.

 

Fler nya elitföreningar har kontaktat oss för att få hjälp med fysiska tester, styrketräning, rådgivning och föreläsningar så som LB07, FC Rosengård, IFK Malmö, Höllvikens Innebandyförening, LUGI gymnastik, Landskrona simsällskap och SK Poseidon. Över 500 idrottare har under året testats i sprint, hopp, powertest och uthållighet.

Samträningsprojektet som Malmö idrottsakademi genomför tillsammans med MKK simhopp, Malmö Konståkningsklubb och Motus Salto har utökats så att fler unga idrottare får ta del av den gemensamma fysiska träningen. Projektet omfattar nu cirka 60 idrottare i olika åldrar. Idrottarna och föräldrar har fått utbildning i kost och idrottspsykologi.

En bra och nära dialog med elitföreningarna och berörda specialförbund är en ständig ambition för Malmö idrottsakademi. I maj genomfördes en konferens för inbjudna specialförbund och föreningar och i oktober genomförde vi en nätverksträff för sportchefer i samarbete med Malmö FF.

Planeringen för 2017 är i full gång och innebär fortsatt hårt arbete för att fullt ut nå Malmö idrottsakademi 2.0. Tjänsterna inom idrottspsykologi, idrottsnutrition och idrottsmedicin kommer att utökas för att möta efterfrågan från föreningar och elitidrottare. Utveckling kommer att vara i fokus – i nära samarbete med idrotten.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla inblandade för ett givande idrottsår och samtidigt önska alla idrottare, tränare, ledare, föreningar, förbund, medarbetare och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Jan-Olov Jakobsson
Verksamhetsansvarig
Malmö idrottsakademi

 

Träna som en mästare 2017

Kom igång efter julledigheten! Efter helgerna drar vi igång en ny omgång av Träna som en mästare för våra samarbetspartners.

Tillsammans med våra experter och mästare ger vi er möjlighet att hålla alla nyårslöften och få en kickstart på det nya året.

Under tio torsdagsmornar, med start 26 januari, får du som samarbetspartner till Malmö idrottsakademi möjlighet att tillsammans med våra bästa tränare och några av våra riktiga mästare att komma i ditt livs form. Vi kommer att varva styrketräning med cirkelträning samt möjligheten att testa på några helt nya idrotter tillsammans med våra aktiva som tränar och tävlar med världseliten.

Mer information hittar du här!

Skapa mästare med Sportsbasics

Mellan 10-11 januari arrangerar Skåneidrotten i samarbete med SISU och Malmö idrottsakademi en kurs i Sportsbasic med Mats Mejdevi för tränare inom alla idrotter.

Kursen vänder sig till tränare som vill få bättre förståelse för att förbereda atleter för en kommande elitkarriär och för att kunna ta nästa steg mot framgång. Kursen syftar till att ge bestående och hållbar utveckling genom varierad, inspirerande och skadeförebyggande träning med konceptet Sportsbasics. Att kunna se helheter, tänka först barn, sedan kropp, mot sport och skapa mästare. Kursen vänder sig till tränare inom alla idrotter och tränare som vill vidareutveckla sig.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här!

Livet utanför är guld för idrottaren

Elitidrottare är elitidrottare dygnet runt. Detta innebär att idrottaren även behöver förstå och ta kontroll över sitt liv utanför idrotten för att hitta balans i tillvaron och underlätta sina idrottsliga prestationer.

Trippla karriärer och socialt umgänge

Inom Malmö idrottsakademis kompetensområde Life skills management fokuseras på just detta område. Här tas hänsyn till så väl elitidrottarens sociala, psykologiska, yrkesrelaterade och akademiska utveckling. Stödet anpassas efter individen, dennes livsvärld och individuella förutsättningar. Peter Martinsson ansvarar för området på Malmö idrottsakademi.

– Anledningen till att det finns är helt och hållet behovsrelaterat och behovet har vuxit fram ur de personliga möten vi haft med alla aktiva inom våra Elitprogram. Det handlar i stort om hur de ska kunna hantera sin vardag och allt vad den innebär med att få ihop träning och tävlingar med arbete, studier, familj och det sociala umgänget. Det är inte en helt enkel situation att hantera.

Skulle du säga att det är speciellt viktigt att jobba med dessa frågor som elitidrottare?

– De har massor av ”tårtbitar” som de ska hinna med. De är med överallt och har inte alltid uppbackningen att hantera det. De jobbar, pluggar, satsar på sin idrott, har vänner, partners och familj som även de behöver uppmärksamhet. De satsar stenhårt på sin idrott och ska ändå hinna med allt det andra. Många har egentligen trippla karriärer och då är det väldigt viktigt att hinna få mental återhämtning.

Trippla karriärer?

– Ja, det är många som studerar parallellt med sin elitsatsning, men då är det svårt att klara det ekonomiskt vilket gör att de även måste jobba. Det blir en väldigt speciell vardag. De är elitidrottare samtidigt som de vill vara som alla andra och hinna med vad alla andra gör.

 

ACT för att hantera stress

En nyhet inom området Life skills management är ACT. Det står för Acceptance and Commitment Therapy och används ofta inom arbetslivet för att hantera stress eller som prevention av stress. Peter Martinsson har under hösten startat upp grupper inom Elitprogrammet som arbetar med ACT som ett stresshanteringsverktyg.

– Vi ser att det finns fördelar med att både jobba individuellt och i grupp. I grupp lär de aktiva känna varandra och får insyn i att de inte är ensamma utan andra har samma situation trots att de är inom olika idrotter. ACT är också ett tydligt samarbete med ett av Malmö idrottsakademis andra kompetensområden, idrottspsykologi. Våra kombinerade kompetenser hjälper oss att utveckla varandra.

– ACT handlar i stort om individens förhållningssätt till livet. När vi jobbar med de aktiva i grupp får de olika mentala verktyg att arbeta vidare med i sin vardag. Syftet är att främja hälsa och minska samt hantera stressen. I det långa loppet hoppas vi kunna ge de aktiva verktyg och mental lättnad och därmed återhämtning. Allt handlar om att lära sig att hantera stress och därmed främja sin hälsa.

Alexander Bica, brottare, och Johanna Johansson, kanotist, är två deltagare från Elitprogrammet som testat på ACT och de är båda väldigt positiva.

– Jag kontaktade Peter för att jag kände att jag hade för många bollar i luften och visste inte hur jag skulle hantera det, det gjorde mig stressad. Dessa träffar har gett mig en inblick i något jag inte reflekterat över tidigare. Jag har fått verktyg för att hantera min vardag på ett bättre sätt och börjat inse att det är viktigt att vara närvarande där jag är just nu. Det krävs fokus från mig själv, berättar Alexander. Johanna håller med och fyller i:

– Verktygen ger mig mycket. Det svåra är att få in rutiner i en i övrigt intensiv vardag, men det är definitivt värt att prioritera. Jag har redan ändrat mitt beteende och det hänger ihop med vad vi gör på våra träffar med Peter. Jag kan verkligen rekommendera andra elitidrottare att testa ACT, berättar Johanna.

– Kortvarig stress är inte farlig men det gäller att kunna hantera den, avslutar Peter.

Klara Svensson om Laurén till frukost

Nyligen arrangerade Malmö idrottsakademi ett frukostmöte tillsammans med samarbetspartnern Broderiet, New Wave Profile. Gäst var ingen mindre än Malmös egen proffsboxare Klara Svensson. 

Klara berättade om sin karriär, utveckling och prestigemötet mot Mikaela Laurén tidigare i höst. Klara var med i Malmö idrottsakademis Elitprogram fram tills hon blev professionell boxare 2011.

– Att veta att man har ett stort stöd på hemmaplan betyder mycket för mig. Som individuell idrottare kan man ibland känna sig ensam och då har stödet från olika kompetensområden på Malmö idrottsakademi varit viktiga pusselbitar i min utveckling. För mig har stödet inom områden som Life skills management och idrottspsykologi betytt extra mycket. Det har hjälpt mig att öka min medvetenhet och att våga ta för mig vilket är viktigt inom boxningen, berättade Klara.

Närmast väntar en ny spännande match efter årsskiftet mot världsmästarinnan Cecilia Braekhus. Malmö idrottsakademi önskar Klara lycka till.

Vägen till guld går genom maten

Peter Stenberg är idrottsnutritionist och hjälper idrottare att optimera sitt nutritionsintag. Sandra Anderberg är fyrfaldig svensk mästare och tillhör världseliten i voltige. Deras samarbete har lett till att Sandra äter mer – och får bättre resultat.

 

Det ska vara lätt att äta rätt

Prestationsutveckling styrs av flera faktorer som påverkar utfallet av träning. En av dessa är nutritionsintaget. Ett genomtänkt nutritionsintag skapar de bästa förutsättningarna för prestation, träningsanpassning, återhämtning och hälsa.

Att anpassa nutritionsintaget i förhållande till träningsbelastningen är nödvändigt för att uppnå ett optimalt resultat med träningen. Detta hjälper Malmö idrottsakademis idrottsnutritionist, Peter Stenberg, elitidrottare med.

– Kortfattat kan man väl säga att jag översätter forskning inom idrottsnutrition och idrottsfysiologi till matnyttiga tips som hamnar på idrottarens tallrik. Allt det tråkiga i gram, kalorier och upptag ska omvandlas till något man kan laga och inspireras av. Jag vill att de ska få en känsla av att det ska vara enkelt. Det ska vara hållbart för personen i fråga och vara lätt att applicera in i deras vardag med familj, barn och annat, berättar Peter.

 

Grundlig analys

När en elitidrottare som är kopplad till Malmö idrottsakademi kommer i kontakt med Peter så handlar det om att identifiera de individuella behoven. Det kan handla om att öka muskelmassan, att gå upp i vikt eller helt enkelt om att få dem att inse att vad de stoppar i sig påverkar deras prestation.

– Vi börjar processen med att de får svara på ett omfattande formulär som handlar om deras vardag, hur de tränar, vad de äter och hur säsongsupplägget ser ut. Sen går jag igenom det och ser vilka områden vi ska titta mer på. Därefter identifierar vi måltidsmönster och livsmedelsval och då får man en generell uppfattning om vad de brukar äta. Vi brukar även titta på vätskeintaget för att skapa en medvetenhet om hur deras omgivning, klimat och olika träningssituationer påverkar deras vätskebalans.

 

Tränare tar kontakt

Malmö idrottsakademi arbetar så väl med individuella elitidrottare som med elitlagen i regionen. När det gäller lagidrottare så lyfter Peter tränarens betydelse.

– Tränarna och ledarna är ofta nyckeln till ett väl fungerande samarbete. En alert tränare med god insikt i sina aktiva kontaktar ofta mig när de behöver mer individuellt stöd. Det kan handla om aktiva som nyss flyttat hemifrån, som kommer från ett annat land eller någon som ser sliten ut och går tillbaka i sin utveckling. Spelarna kan även själva uttrycka ett behov av hjälp. I mätningarna jag gör kan jag ganska lätt uppmärksamma en obalans och då kan man också åtgärda det innan de går sönder.

 

”Maten är en viktig pusselbit”

En av de individuella elitidrottare som Peter arbetar tillsammans med är Sandra Anderberg som tillhör världseliten inom voltige.

– Det är viktigt att de aktiva vågar att prova nya saker, att de vågar lägga om kosten och framförallt äta mer än vad de gör idag. Det är inte så många som vågar det. Jag har arbetat med Sandra i ett par år och hon har verkligen tagit till sig det vi pratat om och med det har hon fått väldigt positiva resultat. Det är ett pussel som man behöver få ihop som elitidrottare. Maten är en viktig pusselbit, konstaterar Peter.

 

Dans och gymnastik på häst

Sandra Anderberg har blivit svensk mästarinna i voltige fyra år i rad. Hon har dessutom blivit nordisk mästarinna 2014 och 2015 och hamnade på en femteplats i lag-EM 2015.

– Voltige kan kort beskrivas som en kombination mellan gymnastik och dans uppe på en galopperande hästrygg. Vi genomför våra program till musik och i bedömningen ingår hästens prestation, svårighetsgrad och det artistiska, dvs vårt uttryck till musik och rörelsernas harmoni med hästen. För mig är kroppskontroll och en stark kropp väldigt centralt, berättar Sandra.

 

Starkare av mer styrketräning – och mat

Sandra berättar om sitt samarbete med Peter.

– Jag kontaktade Peter för att jag ville öka i muskelmassa och bli starkare men utan att påverka min totalvikt avsevärt. Jag behövde veta vad som hände med kroppen efter att jag ökat upp min styrketräning. Jag har inte lagt om så mycket vad jag äter utan mer justerat mängderna och framförallt lagt till bra mellanmål mellan måltiderna och ökat mängden kolhydrater för att få energi till träningen. Det handlar mycket om att få in en kontinuitet och få det strukturerat så att man förstår vad som behöver tillsättas kroppen. Idag äter jag mer än vad jag gjorde innan jag träffade Peter. Jag kan verkligen se på testerna att det har gett resultat. Samarbetet har bara gett mig positiva resultat och jag hanterar min kropp bättre idag, berättar Sandra.

 

Stödet har lett till resultat

Vad betyder stödet från Malmö idrottsakademi för dig?

– Det har betytt jättemycket, det har gett mig allt jag inte kunnat få från klubben. Jag har framförallt utnyttjat kompetenserna inom nutrition, styrka/fys och psykologi. Det stödet är en stor anledning till min utveckling och att resultaten har kommit. Sen får jag även hjälp på andra områden. Jag har t.ex. en trähäst i full storlek inne i Atleticum som vi tränar teknik på. Här kommer jag och Sara* att kunna testa nya övningar och träna på våra program utan att vi har vår egen häst med. Det betyder väldigt mycket, avslutar Sandra Anderberg. 

sandra_malin-kytta

Sandra in action. Foto: Malin Kyttä

 

 

 

*Sara Pettersson som även hon ingår i Malmö idrottsakademis Elitprogram och tränar voltige.

Frukostmöte med Klara Svensson

Malmö idrottsakademis samarbetspartners får den 18 november möjlighet att träffa proffsboxaren Klara Svensson som kommer berätta om den uppmärksammade fajten mot Mikaela Laurén, om kommande fajter och hur hon laddar för att vara bäst när det gäller.

Broderiet har förmånliga julklappserbjudanden och Craft finns på plats för att ge tips om hur vi klär oss rätt i vinter.

Gustavsgatan 34, Limhamn, 18 november 07.30-09.30.

Inbjudan (PDF)