Malmö idrottsakademi är guld för Malmö

Malmö idrottsakademi startade 2003. Efter det har man hjälpt massvis med lokala idrottare att utvecklas och i många fall vinna stora tävlingar och nå kändisstatus. Men än så länge är Malmö idrottsakademi själv en doldis och verksamheten relativt okänd.
– Det tycker vi är synd. Vi har gjort och kan göra mycket för väldigt många idrottare, har en bred och högklassig stab inom områden de kan behöva hjälp, säger verksamhetsansvarige Jan-Olov ”Lollo” Jakobsson.

Av: Ole Thörner, Skånesport.se

Det mesta är dessutom samlat på Stadionområdet där Malmö idrottsakademi bland annat disponerar tre gym, det största på 500 kvadratmeter i Baltiska Hallen, ett testcenter i Atleticum, har tillgång till hallar och nya kontorslokaler, som just nu byggs om för att ge möjligheter till allt från stora möten till individuell rådgivning för elitidrottare knutna till Malmö idrottsakademi.

Mamö idrottsakademi har helt enkelt flyttat in där Malmö Idrottsmuseum tidigare fanns i hörnet av Baltiska Hallen som vätter ut mot parkeringen. Där kan nu till exempel karriärvägledare Peter Martinsson ge rådgivning och dietist Peter Stenberg informera om kost. En bit bort i Kulan idrottsskadecenter samarbetar man med Rickard Dahan och inne i friidrottshallen Atleticum sitter testledare Stellan Kjellander beredd att ge servicen och informationen ett välutrustat testcenter kan ställa upp med.
– Vi har även resurser att hjälpa genom vårt samarbete med Klinfys-labbet på Skånes Universitetssjukhus och behövs det idrottspsykologisk rådgivning kan vi erbjuda kompetent vägledning. Eller ta ett så omdiskuterat problem som ätstörningar. Många efterlyser hur föreningar ska kunna agera i den frågan. Dessutom är Skåneidrotten en part i verksamheten. Vi har all kompetens som behövs, poängterar Jan-Olov Jakobsson, som följt framväxten av Malmö idrottsakademi från starten.

Han var en av dem som i flera år lobbade för att få igång verksamheten. Till slut gav det resultat och han fick en halvtidstjänst som samordnare.
– Riksidrottsförbundet hade projektpengar på 800 000 kronor som vi använde som startkapital. Sedan rullade det på och vi flyttade stegvis in på området. 2006 var ett nyckelår. Då fick jag en heltidstjänst. Samtidigt lades RF-pengarna ner och Malmö stad tog över verksamheten och ekonomin. Så är det fortfarande, men 2014 lyftes ansvaret för Malmö idrottsakademi över från utbildnings- till fritidsförvaltningen och det fungerar mycket bra.
– Vi känner verkligen stödet och upplever att staden och förvaltningen tycker att det är viktigt att vi finns, säger Jan-Olov Jakobsson.
Att vara en kommunstöttad verksamhet innebär dock vissa krav. För att en idrottare ska få vara en del av Malmö idrottsakademis elitprogram ska hen bo i Malmö eller träna och tävla för en Malmöförening. Det finns dessutom resultatkrav för att vara kvar i programmet.
– Klubben nominerar och förbundet godkänner och tar ut. Varje år ska det ske en ny ansökan och idrottarna ska vara aktuella för landslaget, på OS-, VM- eller EM-nivå.
– Minst 40 procent ska också vara av ena könet. Ifjor var fördelningen 50/50 mellan män och kvinnor.
Ett krav som levt kvar från RF-stödtiden är dessutom att enbart sporter som är med i Riksidrottsförbundet är aktuella. Det är ett krav som Jan-Olov Jakobsson tycker är bra och han berättar att det är individuella idrottare som stöttas.
Från starten var det 10 om året. Nu är det 50. Och alla håller hög elitklass, många av dem världsklass. Något som växt fram när Malmö idrottsakademi år för år tagit små steg framåt är dessutom samarbetet med det som förr var Malmö högskola och nu blivit Malmö universitet.
– Malmö är numera även Riksidrottsuniversitet och vi har ett allt större och välutvecklat samarbete, allt från personal till lokaler vi kan disponera när det behövs.

Malmö universitets Riksidrottsuniversitetsstatus kommer att förändra antagningen något så att man öppnar även för idrottare som inte bor i Malmö eller tävlar för en Malmöklubb, men som antagits till en utbildning.
– Det viktiga är dock att vi bygger upp en bred kompetens som idrottsföreningarna själva inte har eller har råd att skaffa, betonar Jan-Olov Jakobsson och listar fyra saker han hoppas ska vara nästa steg i den ständigt pågående utvecklingen av Malmö idrottsakademi.
– Som nummer ett hoppas jag att vi ska kunna erbjuda ett Elitprogram även för lag, i högsta serien, men kanske inte för de som själva kan ta ansvaret som MFF och Redhawks. Nummer två är att vi ska bygga upp Riksidrottsuniversitetet organisatoriskt. Nummer tre är att jag tycker att vi borde kunna vara ett regionalt center till Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté. Det är resursslöseri och onödigt att idrottare här nere ska åka till Bosön när allt finns här. Nummer fyra är allmänt att vi ska på sikt ska kunna växa ännu mer och även få en ökad budget.

Ökad kännedom genom samarbete med Skånesport

Malmö idrottsakademi har inlett ett samarbete med Skånesport.se som är ett regionalt och öppet sportmedia – en kanal för alla som älskar sport oavsett gren, nivå eller ambition. De arbetar för att alla idrottsföreningar, oavsett storlek, ska få möjlighet att synas och höras precis som de “stora” elitklubbarna.

Skånesport har funnits sedan januari 2016, först i pappersformat, nu enbart i digital form.

– Framför allt älskar vi sport i Skåne. För oss är det viktigt att fokusera på idrottarna, profilerna och föreningarna runt om i Skåne. De är plantskolorna för framtidens stjärnor lika mycket som en samlingsplats för motionärer. Sport i alla former förenar människor och skapar positiva effekter för individen och samhället i stort, säger Peter Österlind, en av grundarna till Skånesport.se

Malmö idrottsakademis samarbete med Skånesport innebär bl.a. att journalisten Ole Törner kommer att skiva ett antal reportage om vår verksamhet och bl.a. porträttera såväl våra kompetenspersoner som deltagarna i Elitprogrammet.

– Vi är väldigt stolta över vår verksamhet och hur den ständigt utvecklas. Med detta samarbete hoppas vi nå ut till en bredare läsarkrets och på så sätt öka kännedomen om Malmö idrottsakademi, säger verksamhetsansvarige Jan-Olov Jakobsson.

Skånesport.se

Elitidrott och universitetsstudier i Malmö är guld 

Malmö universitet är tillsammans med Malmö idrottsakademi och högskolan i Halmstad ett av Riksidrottsförbundets fem Riksidrottsuniversitet (RIU). Avtalet med Riksidrottsförbundet (RF) gäller mellan 1/8 2018 – 31/7 2022. Därefter sker ansökan om en ny period. Övriga RIU-orter är Göteborg, Stockholm, Östersund och Umeå.

Genom utnämningen till Riksidrottsuniversitetet kan studenter nu kombinera sin elitidrott med studier vid Malmö universitet och högskolan i Halmstad och få ett utökat stöd under studietiden. Universitetsstudierna anpassas efter de förutsättningar studenten har som elitidrottare.

Modellen för organisering av RIU dubbla karriärer, dvs. en elitidrottssatsning i kombination med studier, innehåller fyra utvecklingsdelar:

 • Utbildning– möjlighet till individuellt anpassade studier för elitidrottare.
 • Elitidrott– utvecklingsmiljö för elitidrottare i samarbete med Malmö idrottsakademi
 • Utbildningssatsningar– särskilda utbildningssatsningar i samarbete med RF.
 • Forskning och utveckling– samverkan mellan lärosätet och idrottsrörelsen avseende praktiknära forskning och utveckling.

 

Är du elitidrottare och studerar vid Malmö universitet? Så här kan du få extra stöd under studierna:

 1. Du blir antagen till kurs eller program vid Malmö universitet genom att söka via antagning.se
 2. Du blir godkänd för RIU enligt specialidrottsförbundens kriterier. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett som ska lämnas in till universitetet.
 3. Därefter skickas ifyllt intyg till Malmö universitets koordinator för dubbla karriärer (”DK-koordinator”).
 4. DK-koordinatorn bedömer om studenten har rätt till stöd, enligt Malmö universitets policy.
 5. När stöd har beviljats träffas DK-koordinatorn och representant från utbildningen för att diskutera lämpliga anpassningar tillsammans med dig utifrån dina särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.
 6. DK-koordinatorn ansvarar för uppföljning under hela studieperioden.

 

Anpassade studier

Studenten ansvarar själv för att i god tid meddela aktuell institution/program om tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med undervisningen.

Studievägledare eller motsvarande, vid respektive fakultet, diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån dennes särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.

Vill du ha mer information om studier i kombination med en elitidrottssatsning? Kontakta DK-koordinatorn Peter Martinsson.

Kickoff för Elitprogrammet

Elitprogrammet 2018/2019 inleddes med den traditionella kickoffen för deltagarna i Elitprogrammet och deras tränare – samt partners, sponsorer och personal. I år arrangerades kickoffen på Niagara på Malmö universitet som numera även kan titulera sig som Riksidrottsuniversitet.

– Det var jätteroligt att kunna bjuda in våra aktiva, tränare och partners till Niagara och visa upp vår miljö och våra faciliteter. Detta var första gången vi anordnade kickoffen på universitet, det blev både lyckat och uppskattat. Förhoppningsvis kommer vi att ha fler träffar på universitetet framöver då vi nu intensifierar vårt samarbete i och med att vi gemensamt, dvs Malmö idrottsakademi och Malmö universitet, utnämnts till Riksidrottsuniversitet, säger Peter Martinsson som arbetar med Malmö idrottsakademis kompetensområde life skills management samt karriärvägledning. Peter är även koordinator för dubbla karriärer vid Riksidrottsuniversitetet.

18 oktober: Tematräff doping

Torsdagen den 18 oktober bjuder Malmö idrottsakademi tillsammans med Skåneidrotten in elittränare och ledarstaber i elitföreningar i hela Skåne till en träff runt dopingkommissionens arbete. 

 

Träffen leds av Åke Andrén-Sandberg, läkare och ordförande i Riksidrottsförbundets dopingkommission. Åke är mycket kunnig inom området och detta är ett unikt tillfälle för er att ta del av hans kunskap kring doping, kosttillskott, m.m.

 

Under kvällen kommer bl a följade frågeställningar att behandlas: 

 • Vilka är de mest aktuella dopingmedlen idag?
 • Vad förväntas av idrottsledare och tränare vid dopingkontroller? Hur får man agera och vad får man inte göra? Hur straffas ledare som bryter mot doping-reglementet?
 • Finns det några säkra kosttillskott?
 • Hur ser eventuella dispensregler ut?
 • Vad gör man om man misstänker doping i den egna klubben?
 • Hur ser framtidens doping ut?

 

När? Torsdagen 18 oktober, 17:45 – 20:00

Var? Skåneidrottens loge på Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, Malmö

Anmälan senast 15 oktober till marie.hilmersson@skaneidrotten.se

Välkomna! 

 

Ladda hem inbjudan (PDF)

Elitprogrammet igång och ger hopp om guld

Den 1 augusti presenterades vilka 50 elitidrottare som antagits till Malmö idrottsakademis Elitprogram 2018/2019. Totalt antogs 21 tjejer och 29 killar, som representerar 21 olika idrotter. Konkurrensen blir tuffare för varje år, vilket gör beslutet runt vilka som ska antas väldigt svårt.

 

”Statusen och attraktiviteten har ökat”

– När vi gör urvalet tittar vi så klart främst på de idrottsliga prestationerna. Sen vill vi gärna ha en mångfald av idrotter och vi vill ha bra träningsmiljöer i föreningar vilket stimulerar den aktive till fortsatt utveckling. Vi har i år även valt några unga, lovande som vi tror mycket på i framtiden. Statusen och attraktiviteten för programmet har ökat vilket ger oss angenäma problem när det kommer till urvalet, säger Jan-Olov Jakobsson som är verksamhetsansvarig för Malmö idrottsakademi.

 

Montler tillbaka i Elitprogrammet

För att kunna ansöka till Elitprogrammet måste man bo i Malmö, representera en Malmöförening eller studera vid Riksidrottsuniversitetet, Malmö universitet, och så klart tillhöra den absoluta eliten i sin egen individuella idrott. Längdhopparen Thobias Nilsson Montler har de senaste åren tränat och tävlat i USA, vilket har gjort att han inte kunnat söka till Elitprogrammet. Nu är han dock tillbaka i Sverige, där han tränas av Yannick Tregaro och representerar MAI. Så här säger han om Malmö idrottsakademis Elitprogram.

– Elitprogrammet betyder väldigt mycket för mig som elitidrottare, bland annat ger det mig en trygghet med att kunna få det stöd som jag behöver för att kunna nå den absoluta toppen. Vad jag menar med stöd och trygghet är till exempel att om jag skadar mig så får jag snabb tillgång till hjälp, samt att alla kompetenta personer som man har tillgång till ger en trygghet – det alltid finns någon man kan prata med om det behövs. Elitprogrammet är också ett ställe där jag har möjlighet att träffa andra idrottare med samma mål som jag har, dvs. att bli så bra som möjligt. Så jag är otroligt glad för att jag är en del av Malmö idrottsakademis Elitprogram,säger Thobias.

 

”Ett lyft i min karriär”

Montler har onekligen visat god form och är nybliven svensk mästare i längdhopp med ett hopp på 8.06 m och sedan var det ju den där omtalade mätningsmissen på EM som resulterade i en fjärdeplats.

– Denna sommaren har verkligen varit ett lyft i min karriär. Det finns så klart många anledningar till detta, men jag tror mitt tränarbyte till Yannick Tregaro har varit en stor del i det. Jag känner att Yannick har stor kompetens inom det mesta i friidrotten, allt från träning, tävling till hur man ska agera i olika situationer. Det gör att jag har en väldigt stor tillit till honom. Det gör även att jag litar på hans upplägg, så jag slipper fundera på om det vi gör på träningarna är rätt, berömmer Thobias.

 

Ett bra jobb vid sidan av idrotten

Han fortsätter:

– Jag tror även att framgångarna kan bero på att jag trivs väldigt bra med min livssituation just nu. Jag lägger mycket fokus på min friidrott men har även ett liv vid sidan om. Jag jobbar på Collector Bank som timanställd, vilket är ett väldigt bra jobb och jag trivs där. Vi är flera friidrottare som jobbar där så de är medvetna om vår elitsatsning och hur mycket tid vi lägger på den. Det gör att så länge vi sköter oss och gör det vi ska på jobb, så vet vi att dem försöker hjälpa oss med att få det att spela så bra som möjligt med tider och liknande så vi kan kombinera det med friidrotten. Detta tror jag också är en stor anledning till varför jag har fått ett lyft nu 2018, avslutar Montler som nu laddar vidare för kommande tävlingar, däribland Finnkampen.

Ständigt bättre och på väg mot nya mål

Våren har gått snabbt och varit fylld av aktiviteter. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår verksamhet och följer devisen ”blir vi inte ständigt bättre, blir vi långsamt sämre”. Här följer en summering av första halvåret 2018.

Vi har börjat komma i ordning i våra nya lokaler i Baltiska hallen. Det kommer att betyda mycket för verksamhetens utveckling med att ha ändamålsenliga konferensrum och utbildningslokaler samt en naturlig mötesplats för tränare, idrottare och andra som verkar på Stadionområdet. En plats där man kan sitta och jobba vid sin dator några timmar, träffas och ”nätverka” med andra. Här hoppas vi kunna möta ett stort behov.

I december 2017 genomförde vi en intern konferens med 25 personer, med fokus på att utveckla verksamheten ytterligare. Vi diskuterade visionära tankar, vilka långsiktiga mål vi ska arbeta mot och vad vi ska göra för att uppgradera Malmö idrottsakademi till version 3.0. Under våren har vi fortsatt diskutera för att utveckla vårt ”inre” arbete. Ett mål är redan på väg att uppfyllas – en breddning av verksamheten genom att starta upp kompetensområdet Sport Management. Ett första planeringsmöte är genomfört, där vi bl.a. diskuterade idéer kring hur vi framöver kan bidra till att utbilda och stimulera utvecklingen av idrotten ytterligare.

I samband med ishockey-VM i Köpenhamn i Royal Arena, 15 maj, genomförde vår marknadsgrupp en uppskattad nätverksträff för 40 personer, varav 20 deltagare var sportchefer eller personer med motsvarande funktion från elitföreningarna i Skåne. VM blev en publikmässig succé och en av framgångsfaktorerna var att man hade lagt mycket krut på att marknadsföra evenemanget via sociala medier. Detta är något vi vill ta lärdom av till kommande evenemang i Malmö.

I samarbete med Malmö idrottsgymnasium har vi startat ett ”Utmanarprogram” som syftar till att förbereda och stötta elever i årskurs tre för att överbrygga det tuffa steget från att vara junior till senior. Tiden i trean kan bli stressig med skolarbete, träning och tävlingar på en hög nivå. En utbildning i stresshantering och ett individuellt stöd till de i Utmanarprogrammet ges av våra kompetenspersoner efter behov. Det kan till exempel handla om fysisk träning, tester, kostrådgivning, karriärvägledning eller idrottspsykologisk rådgivning.

Som vi tidigare kunnat berätta är Malmö universitet, tillsammans med Malmö idrottsakademi och Halmstad högskola, utnämnt av Riksidrottsförbundet (RF) till ett av landets fem Riksidrottsuniversitet (RIU). Arbetet med de organisatoriska frågorna kring RIU har inletts under våren – och kommer att intensifieras i höst.

I april genomförde vi en lyckad konferens på Malmö universitet med cirka 120 deltagare, på temat Återhämtning. Konferensen genomfördes i samarbete med RF och tanken är att det ska bli en årligen återkommande konferens. Nästa års konferens är bokad till 10 april och genomförs även den på Malmö universitet.

Den årliga utvärderingen av vår verksamhet visar att elitidrottarna och tränarna är mycket nöjda med verksamheten och det stöd de får genom Elitprogrammet. Elitidrottarna ger Malmö idrottsakademi betyget 4,65 och tränarna ger 4,1 i helhetsbetyg på en femgradig skala. Förutom betydelsen av det ekonomiska bidraget vittnar de aktiva om vikten av Malmö idrottsakademis engagerade och kunniga personal, som har ett genuint intresse att stötta elitidrottarna i deras tuffa vardag med dubbla, ofta till och med ”trippla”, karriärer. Känslan av tillhörighet, kompetens och engagemang hos vår personal betyder mycket för de aktiva. Elitidrottarna älskar sin idrott men måste kämpa hårt med att försöka få ihop sin vardag och ekonomi för att kunna leva,träna och ha råd att åka på tävlingar. Detta är en utmaning för elitidrotten i Sverige om vi ska lyckas få fram medaljörer på EM, VM och OS i framtiden. Elitidrott måste bli mer accepterat i samhället och det måste in riktade pengar från staten för att stötta de unga vuxna och deras tränare som vill satsa fullt ut för att nå sina drömmars mål.

Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön sommar!

Med vänlig hälsning
Jan-Olov Jakobsson, verksamhetsansvarig

VM i Malmö är guld för goalballen

VM i goalball arrangeras i Malmö 3-8 juni. Det blir det första goalball-VM:et någonsin, och det första internationella mästerskapet på 21 år som arrangeras på svensk mark. Under Baltiska hallens tak kommer 16 herrlag och 12 damlag göra upp om titeln som världens bästa goalballnation och därmed direktkvalificering till Paralympics i Tokyo 2020.

Ett skyltfönster för sporten
Med i det svenska landslaget finns Fatmir Seremeti och Stefan Gahne som båda varit en del av Malmö idrottsakademis elitprogram i många år.
– Det betyder mycket för såväl mig personligen, landslaget och hela goalballen i Sverige att få ha ett mästerskap på hemmaplan, det blir ett skyltfönster för oss. Det är en riktigt skön känsla att få möjlighet att spela ett mästerskap på hemmaplan och få förunnat att göra under sin karriär. Vår idrott är fortfarande relativt okänd här i Sverige och det här är ett perfekt tillfälle att visa upp den, berättar Stefan som har varit med i landslaget sedan 1999.

Medalj i sikte
Stefan har massor med fina meriter med sig in i mästerskapet men enligt honom själv så rankar han bronset i Paralympics 2008 och VM-silvret 2006 högst. Men framförallt satsar han på en ny medalj under hemma-VM.
– Ja det är väl dags nu… Vi har haft en bra uppladdning med flera träningsläger men det har inte varit en spikrak väg under säsongen, men nu är vi precis där vi ska vara mentalt, fysiskt och spelmässigt.

Lagandan och bredden största styrkorna
Jag såg att ni hade skjutit sönder tre bollar på träningen häromdagen.
– Haha, ja det har blivit en hel del styrketräning.
Vad är annars styrkan i ert lag?
– Lagandan och bredden. Vi har många olika typer av spelare som kan spela på många olika platser, menar Stefan.

Första svenska proffset
Stefans lagkamrat sedan många år och landslagets kapten, Fatmir Seremeti blev tidigare i år förste svenske goalballspelaren att bli utlandsproffs när han skrev på för portugisiska Sporting Lissabon.
– Det var en stor ära och en underbar känsla att äntligen få skriva ett professionellt kontrakt. Det är ett erkännande för mig som idrottsman och ett erkännande för svensk goalball. Det är också extra kul att jag är den första i Sverige och förhoppningsvis kan detta visa andra svenska goalballspelare att allting är möjligt och att man kan nå hur långt som helst, berättar Fatmir.

”Helt andra ekonomiska muskler”
Den största skillnaden är att spelarna i Portugal får betalt för att spela, de flesta spelarna i högsta ligan har kontrakt. Det gör också att kraven är högre men det är nödvändigtvis inte så att det är jämnare på toppen.
– De två bästa lagen i Sverige är jämnare än de två bästa lagen i Portugal. Den största skillnaden är rent resursmässigt då portugisiska lag har helt andra ekonomiska muskler, säger Fatmir.

”Varje idrottsmans dröm”
Det historiska världsmästerskapet i Malmö har fått de rutinerade landslagsstjärnorna att fortsätta satsa på sin idrott.
– Det har betytt allti stort sett. Jag bestämde mig för att lägga landslagsskorna på hyllan efter Paralympics i Rio De Janeiro, men när vi fick VM på hemmaplan förändrades allt. Att få spela VM på hemmaplan är varje idrottsmans dröm och en sådan chans missar man helt enkelt inte. Förutom att vi får möjligheten att spela på hemmaplan inför våra fans, familj och vänner så är det en stor möjlighet för vår sport att få synas mer och förhoppningsvis locka till sig fler utövare, säger Fatmir – och öppnar för en ytterligare förlängning av karriären som aktiv:
– Om vi tar medalj på VM i Malmö så är vi direktkvalificerade för Tokyo 2020 och då finns det inget att tveka på. Om inte så tar jag det beslutet i höst om jag orkar med en ny och stentuff kvalperiod mot Tokyo.

Pryder medaljerna – hyllar de som hjälpt honom
Fatmir Seremeti har, i och med det mångåriga kaptensskapet i landslaget, blivit något av en frontfigur för VM. Han används flitigt i marknadsföring och har även blivit avbildad på VM-medaljerna (!).
– Det är självklart en stor ära att få vara frontfigur för vår sport och för ett VM, att sedan dessutom få pryda medaljerna är oerhört stort. Jag har arbetat stenhårt för att nå dit där jag är idag och att jag används som frontfigur för svensk goalball är kanske inte så överraskande – men jag har många att tacka för att jag är där jag är idag. De är allt för många att nämna här men vissa av dom förtjänar lite extra uppmärksamhet. Min gamla klubb FIFH Malmö med personal och ledare som outtröttligt arbetat för parasporten och som under tiotals år varit med och plockat fram stora idrottsprofiler och som trots knappa resurser ordnat fram tränings- och tävlingsmöjligheter i världsklass. En annan organisation som betytt jättemycket för mig är Malmö idrottsakademi som hjälpt mig med den spetskompetens som krävs för att jag ska kunna mäta mig mot de bästa i världen. Malmö idrottsakademi har även betytt allt för mig under de gånger jag skadat mig och hade det inte varit för akademin så hade jag nog aldrig kunnat ta mig tillbaka till världstoppen efter min knäskada 2015.

Lovar underhållande matcher
VM i goalball spelas alltså i Baltiska hallen den 3-8 juni.
– Kom och kolla på oss! Jag kan utlova fart, fläkt och jämna matcher när Sverige för första gången på 21 år arrangerar ett internationellt mästerskap i goalball, hälsar Stefan Gahne.

 

Gemenskapen är guld för mig

Legendaren Susanne Gunnarsson och adepten, 19-åriga Julia Lagerstam, berättar om sitt samarbete som ska leda till världstoppen i OS om sex år – och Malmö idrottsakademis roll i den påbörjade resan.

19-åriga Julia Lagerstamtog hela 14 SM-medaljer 2016 och tre medaljer vid Nordiska Mästerskapen samma år. 2017 följde samma linje och året avslutades med premiär på seniortouren. Hon är en genuin träningsprodukt som gått på Malmö idrottsgymnasium och som ständigt vill utvecklas och ifrågasätter träningsupplägg, även om det kommer från legenden och det största vi har inom svensk kanot, tränaren Susanne Gunnarsson.
– Det har varit en slitsam resa. Jag var ingen talang direkt när jag började paddla, men jag har tränat mig fram till var jag är idag. Susanne och jag lägger upp träningsprogrammet vecka för vecka vilket ger oss en flexibilitet utifrån hur kroppen känns. Vi har lärt oss hur min kropp fungerar och hur programmet ska läggas upp, detta har också gjort att jag idag är mindre sjuk, då jag lärt känna min kropp, säger Julia.

Susanne Gunnarssonvann smått osannolika 17 VM- och OS-medaljer i kanot, varav sex VM-guld och ett OS-guld. Hon tilldelades dessutom Bragdguldet 1996 och blev Victoriastipendiat 1997. Hennes meriter är något utöver det vanliga och hon är en sann legendar inom kanotsporten. Idag är hon Julia Lagerstams tränare.
– När jag avslutade min aktiva karriär år 2000 så la jag kanotlivet på hyllan i 3-4 år. Jag började istället jobba som fystränare för slalomklubben i Funäsdalen och då kom jag in i idrotten igen och började senare jobba med finska kanotlandslaget och därefter svenska landslagen. Sen blev jag privattränare för bl.a. Sofia Paldanius som blev fyra på OS i London 2012 och nu är jag tränare för Julia. Jag trivs bäst med att träna idrottare individuellt. Att jobba med grupper är spännande och utvecklande men att lägga samma energi på alla är tufft, berättar OS-guldmedaljören.

”En härlig gemenskap”
Att elitsatsa som individuell idrottare kan ibland kännas ensamt, här spelar Malmö idrottsakademi en viktig roll för Julia.
– Hösten är en uppbyggnadsperiod för kanotister då vi kör mycket fys och styrka. Här fick jag väldigt mycket hjälp av Stellan Kjellander på Malmö idrottsakademi. Vi var ett helt gäng, framförallt jag och friidrottarna, som körde mycket tillsammans. Vi fick många nya övningar som var väldigt effektiva och det blev en härlig gemenskap med de andra idrottarna. Trots att vi inte håller på med samma idrott så ställs vi inför samma utmaningar och våra vardagar är lika. Sen blir där absolut ingen konkurrenssituation heller mellan oss när man håller på med olika idrotter. Gemenskapen där har varit väldigt viktig för mig, berättar Julia.

”Vi börjar få fram en bra struktur”
Vilken typ av fysträning är viktig för dig som kanotist?
– Jag tränar inte så mycket ben, haha, utan det blir mycket överkropp. Jag behöver vara stark i överkroppen samtidigt som jag också måste kunna syresätta musklerna, annars drar jag på mig syra. Därför har jag även gjort en del tester genom Malmö idrottsakademi så som maximalt syreupptagningstest. Det var riktigt kul. Jag gjorde testet i en superproffsig miljö och jag fick verkligen svart och vitt på vad jag behövde träna mer på.

Det har varit en lång försäsong bestående av hård träning, men förutsättningarna för kanot är väldigt bra i Malmö. Tävlingspremiären var i Köpenhamn 20-22 april, där hon för första gången i år ställdes mot sina landslagskonkurrenter.
– Vi har väldigt bra förutsättningar här hemma och jag har kunnat paddla ute nästan hela vintern. I början av mars åkte jag sedan på fem veckors träningsläger på Mallorca med bl.a. Kanotgymnasiet och andra landslagskollegor. Där blev det inledningsvis många mil i kanoten och allt eftersom blev det ”race pace”. Det känns att formen börjar komma och vi har börjat lätta upp lite på träningen. Jag och Susanne har genom åren testat olika upplägg inför tävlingar, men nu känns det som vi börjar få fram en bra struktur som funkar. Jag känner mig väldigt trygg i det vi gör, berättar Julia som på tal om trygghet håller på att utbilda sig till polis.

Målet är att vara i topp i Paris-OS 2024
Har ni satt några målsättningar för säsongen?
– Det är svårt att sätta mål innan säsongen är igång då man inte mätt sina krafter mot konkurrenterna än, menar Julia.
– Jag skulle säga att vårt kortsiktiga mål är att komma med i seniorlandslaget i år och vara med på så många landslagsträningar som möjligt och därmed även få möjlighet att träna med besättningar i K2 och K4. Det långsiktiga målet är självklart att vara uppe i toppen på OS i Paris 2024, tillägger Susanne Gunnarsson.

Viktigt med tränare som ser individen
Susannes egen målsättning med tränarkarriären är att få den aktiva att utvecklas hela tiden, inom allt från teknik till mental träning och det sociala livet.
– Som aktiv uppskattade jag tränare som såg mig som individ, som lyssnade på mina behov och hade empati. Så vill jag också vara som tränare. Jag vill se människan bakom paddeln och vad Julia behöver. Det är en resa som tar tid och det är ingen enkel resa. Vi har haft våra diskussioner och det är nyttigt. Det är viktigt att ha en rak kommunikation så att vi båda ständigt kan utvecklas.
– Vi är nu inne på vårt fjärde år tillsammans. Hon har verkligen sett mig som individ och inte bara kört på. Hon vet vad som krävs och är en otrolig förebild för mig. Vi är väldigt olika som personer men det är det som gör att vi kompletterar varandra så bra. Hon betyder väldigt mycket för mig!, säger Julia med eftertryck.

”Alla växer som individer och som elitidrottare här”
Sedan i somras har Julia ingått i Malmö idrottsakademis Elitprogram, och det har betytt mycket för henne.
– Det har blivit en mer idrottslig och professionell värld för mig. De träffar, utbildningar och den kompetens som jag får ta del av har gjort att jag vuxit både som individ och elitidrottare. Stödet har gett mig bättre koll på mig själv med kost, mentalt och fys. Tidigare har jag inte reflekterat över vad som händer, men nu kan jag påverka mer i och med att jag inser konsekvenserna av allt. Sen har gemenskapen som jag sa tidigare betytt jättemycket för mig. Det är även häftigt att se vad de andra har hjälpts av stödet från Malmö idrottsakademi. Alla växer som individer och som elitidrottare här, säger Julia.

”Det utvecklar henne väldigt mycket”
Även coach Susanne hyllar Malmö idrottsakademi.
– Det är ett väldigt givande samarbete. Jag var med och satte upp hennes program för tester, utbildningar, fysträning, mental träning osv. Under hela hösten och fram till januari så var hon väldigt aktiv inom Malmö idrottsakademi och hon har känt en trygghet i gemenskapen med de andra aktiva. Det kan bli slitigt att bara vara med sin egen coach hela tiden. Samarbetet med Malmö idrottsakademi utvecklar henne väldigt mycket, avslutar Susanne Gunnarsson.

Konferens 5-8 sept: ”Managing Sport in a Changing Europe”

Arbetar du med frågor som rör inkludering och integration inom/genom idrotten?

Då ska du vika den 6 september i din kalender. I samband med att The European Sport Management Conference hålls på Malmö Live erbjuds ett särskilt program för verksamma inom idrotten och dess organisationer. Temat för detta program är:

Rethinking ”sport for all”: Inclusion and integration(?)

Under en halvdag kommer temat att belysas av olika aktörer. Ni kommer att få ta del av goda exempel och utmaningar. Föreläsarna representerar kommun, förbund, storklubb, liten klubb, nya organisationsformer och forskarvärlden. Första delen hålls på engelska och andra delen utgörs av en målinriktad workshop på svenska. Mer information om hur du kan anmäla dig kommer inom kort.

Även andra delar av konferensen kan vara av intresse för dig: https://easm2018.com