Elitprogram

Elitprogrammet är en central del av Malmö idrottsakademis verksamhet. Hit kan elitaktiva från individuella idrotter som är på väg mot landslaget eller redan är med i landslaget söka. Syftet med programmet är att stödja den aktive i dess elitsatsning och med våra resurser hjälpa till att optimera prestationsutvecklingen. Stödet skräddarsys efter varje idrottares individuella behov.


Elitprogrammet består av följande delar:

 • 15 000 kr att använda inom Malmö idrottsakademis kompetensområden. Använder elitidrottaren en kompetens dras kostnaden av från summan enligt vår prislista.
 • Ett ekonomiskt bidrag. Pengarna utbetalas till föreningen och är öronmärkta till den uttagna elitidrottaren. Bidraget ska användas till internationella tävlingar och träningsläger, individuell kvalitetstid med tränaren, patientavgifter eller andra kostnader för massage och rehab som inte täcks av försäkringen.
 • Folksams Elitidrottsförsäkring. Värdet uppgår till ca 4 500 kr.
 • Fri tillgång till styrkelokalen i Baltiska hallen.
 • Medverkan vid Malmö idrottsakademis träffar och utbildningar.
 • Hjärtscreening.
 • Specialerbjudande på Erics Bar & Restaurang på Stadionområdet.

Sökkriterier för Elitprogrammet

 • Ska vara mantalsskriven i Malmö eller träna och tävla för en Malmöförening, eller vara student vid Malmö universitet och antagen som Riksidrottsuniversitetsstudent
 • Ska ha avslutat en gymnasieutbildning
 • Ska vara på landslagsnivå eller på väg mot landslagsnivå
 • Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet

Allmän information

 • Det finns totalt 50 platser att söka till Elitprogrammet.
 • Ansökan till Elitprogrammet 2020/2021 öppnar 15 april 2020 och stänger 1 augusti 2020.
 • Elitprogrammet gäller från 15 augusti och ett år framåt.

Integritetspolicy

Malmö idrottsakademi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet. Vår integritetspolicy hittar du här.

Deltagarna i Elitprogrammet 2019/2020 hittar du här.


Kontaktperson

niklasNiklas Harris, verksamhetsansvarig
epost: niklas.harris@malmo.se
mobil: 0709-638629

Utbildning: 

Idrottsliga meriter: