Elitprogrammet

Elitprogrammet 2019/2020 ger dig som individuell idrottare, bor eller tränar och tävlar för en förening i Malmö, eller studerar vid Malmö universitet och är antagen som riksidrottsuniversitetsstudent, möjlighet att ta del av Malmö idrottsakademis utbud till ett värde av 25 000 kr under ett år.


Elitprogrammet består av följande delar:

 • 15 000 kr att använda inom Malmö idrottsakademis kompetensområden. Använder elitidrottaren en kompetens dras kostnaden av från summan enligt vår prislista.
 • Ett ekonomiskt bidrag till ett värde av 6 000 kr. Pengarna utbetalas till föreningen och är öronmärkta till den uttagna elitidrottaren. Bidraget ska användas till internationella tävlingar och träningsläger, individuell kvalitetstid med tränaren, patientavgifter eller andra kostnader för massage och rehab som inte täcks av försäkringen.
 • Folksams Elitidrottsförsäkring. Värdet uppgår till ca 4 500 kr.
 • Fri tillgång till styrkelokalen i Baltiska hallen.
 • Medverkan vid Malmö idrottsakademis träffar och utbildningar.

Föreningens åtagande

 • Styrelsen ska skicka in en nominering av elitidrottaren till Elitprogrammet
 • I samverkan med Malmö idrottsakademi och elitidrottaren ska föreningen verka för att utveckla en hållbar elitidrottsmiljö
 • Utse en kontaktperson/tränare som kan delta på utvecklingssamtal och möten
 • Fakturera Malmö idrottsakademi 6000 kr/elitidrottare senast 31 december 2019 samt administrerar bidraget.

Specialidrottsförbundets (SF) åtagande

 • SF utser en kontaktperson som rangordnar och rekommenderar de sökande.

Sökkriterier och åtagande för individuella elitidrottare

 • Ska vara mantalsskriven i Malmö eller träna och tävla för en Malmöförening, eller vara student vid Malmö universitet och antagen som Riksidrottsuniversitetsstudent
 • Ska ha avslutat en gymnasieutbildning
 • Ska vara på landslagsnivå eller på väg mot landslagsnivå
 • Ska ta en aktiv roll i Malmö idrottsakademis utbud och i största möjliga mån delta vid gemensamma träffar
 • Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet

Efter att ansökan från elitidrottaren samt rekommendation från föreningens styrelse inkommit tar Malmö idrottsakademi kontakt med respektive Specialidrottsförbunds förbundskapten/sportchef eller motsvarande person, som rangordnar och rekommenderar de sökande. Slutligen gör Malmö idrottsakademi ett urval av vilka elitidrottare som kommer med i Elitprogrammet samt hur många från respektive idrott som ska ingå i programmet.

Allmän information

 • Det finns totalt 50 platser att söka till Elitprogrammet.
 • Ansökan öppnar 15 april 2019 och stänger 1 juni 2019.
 • Elitprogrammet 2019/2020 gäller från 1 augusti 2019 till 31 juli 2020.
 • Beslut meddelas berörda senast 1 augusti 2019 och kan ej överklagas.

Integritetspolicy

Malmö idrottsakademi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet. Vår integritetspolicy hittar du här.

För att komma till föreningens nominerings-/rekommendationsformulär, klicka här.


Kontaktperson

janolovJan-Olov Jakobsson, verksamhetsansvarig
epost: jan-olov.jakobsson@malmo.se
tel: 040-34 30 44
mobil: 0706-34 70 01

Utbildning: Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Enstaka kurser i idrottspsykologi, idrottsfysiologi, coaching, sociologi och pedagogik.

Idrottsliga meriter: Tränare på Riksbadmintongymnasiet i Malmö. Förbundskapten för juniorlandslaget i badminton. Förbundskapten för seniorlandslaget i badminton (3 år på heltid) 1991-94. Elittränare i Danmark (3 år Lilleröd). Elittränare i BK Aura.

”Malmö idrottsakademi betyder väldigt mycket för mig. De har bland annat hjälpt mig med min kost och träning. Jag har blivit en bättre idrottare sedan jag blev antagen till Elitprogrammet.”

Marinda Petersson, slägga