Forskning & utveckling

Malmö idrottsakademi stöttar aktivitetsnära forskning i nära samarbete med idrotten.

Malmö högskola har huvudansvar för kompetensområdet forskning och utveckling inom ramen för Malmö idrottsakademis verksamhet. Den övergripande målsättningen är att kvalitetssäkra verksamheten och skapa nära samarbete med andra lärosäten i regionen.

Redan idag samarbetar Malmö idrottsakademi med Health Sciences Lab (HSL) vid Lunds universitet vad gäller forskningsfrågor. HSL är ett metabolt och muskulärt laboratorium med stark forskningsanknytning inriktat mot idrotts-, livsstils- och arbetsfysiologiska tester, rådgivning och utbildning.


Kontaktpersoner

Torun Mattsson, Malmö högskola
epost: torun.mattsson@mah.se

Åsa Tornberg, Health Science Lab, Lunds universitet
epost: Asa.tornberg@med.lu.se