Idrottsnutrition

Prestationsutveckling styrs av flera faktorer som påverkar utfallet av träningen, en av dessa är nutritionsintaget. Ett genomtänkt nutritionsintag skapar de bästa förutsättningarna för prestation, träningsanpassning, återhämtning och hälsa.

Att anpassa nutritionsintaget i förhållande till träningsbelastningen är nödvändigt för att uppnå ett optimalt resultat med träningen. Detta kan Malmö idrottsakademis kompetenspersoner hjälpa våra elitidrottare med.

Digitalt utbildningsmaterial


Kontaktperson

petersPeter Stenberg
epost: peter.stenberg.mia@malmo.se
telefon: 040-34 30 40
mobil: 0708-41 54 50

Utbildning: Legitimerad dietist. IOC Diploma in Sports Nutrition. Idrottsnutrition Umeå Universitet, Göteborgs Universitet. Idrottsfysiologi Halmstad Högskola, Örebro Universitet.

Övrigt: Idrottsnutritionsrådgivare Riksidrottsförbundet.