Dean Milovanovic

TAEKWONDO

1999

KFUM Malmö Taekwondo

Senior SM-guld 2018. Junior landslagsplats 2016. U21-landslagsplats 2017.

Dean Milovanovic
ddeanmilo