Utbildning

I nära samarbete med våra samarbetspartners Malmö universitet och Skåneidrotten erbjuder Malmö idrottsakademi ett stort utbud av utbildningar, kompetensutveckling och samverkan för elitaktiva tränare i vårt nätverk.

Aktuella utbildningar

18 oktober: Tematräff doping

Torsdagen den 18 oktober bjuder Malmö idrottsakademi tillsammans med Skåneidrotten in elittränare och ledarstaber i elitföreningar i hela Skåne till en träff runt doping-kommissionens arbete.

Träffen leds av Åke Andrén-Sandberg, läkare och ordförande i Riksidrottsförbundets dopingkommission. Åke är mycket kunnig inom området och detta är ett unikt tillfälle för er att ta del av hans kunskap kring doping, kosttillskott, m.m.

Under kvällen kommer bl a följade frågeställningar att behandlas:

  • Vilka är de mest aktuella dopingmedlen idag?
  • Vad förväntas av idrottsledare och tränare vid dopingkontroller? Hur får man agera och vad får man inte göra? Hur straffas ledare som bryter mot doping-reglementet?
  • Finns det några säkra kosttillskott?
  • Hur ser eventuella dispensregler ut?
  • Vad gör man om man misstänker doping i den egna klubben?
  • Hur ser framtidens doping ut?

När? Torsdagen 18 oktober, 17:45 – 20:00

Var? Skåneidrottens loge på Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, Malmö

Anmälan senast 15 oktober till marie.hilmersson@skaneidrotten.se

Tränarclinics

Malmö idrottsakademi arrangerar kontinuerligt tränarclinics inom olika teman för elitaktiva tränare i vårt nätverk.

”Genom Malmö idrottsakademi skapar vi möjligheter för en hållbar elitidrottskarriär för skånska idrottare och våra idrottsföreningar. Tillsammans med Malmö stad och Malmö högskola kan vi erbjuda aktiva, tränare och föreningar ett kompetensstöd som utgår från vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter.”

Patrik Karlsson, distriktsidrottschef Skåneidrotten