Utbildning

I nära samarbete med våra samarbetspartners Malmö universitet och RF SISU Skåne erbjuder Malmö idrottsakademi ett stort utbud av utbildningar, kompetensutveckling och samverkan för elitaktiva tränare i vårt nätverk.

Aktuella utbildningar

Mästerskapsveckan 2021

Lunchseminarier online 24-28/5 • 12:00-13:00

Under v.21 laddar vi upp inför OS i Tokyo med högintressanta lunchseminarier varje dag måndag-fredag. Nytt tema varje dag!

Varje dag i veckan ska vi ur idrottarens perspektiv prata om hur man kan förbereda sig genom olika stödfunktioner. Hur kan man på bästa sätt förbereda sig inför ett kommande OS, EM eller VM?

Deltar gör Malmö idrottsakademis komptetenspersoner som samtliga har tunga uppdrag för flera organisationer. Med sig har dom aktiva som under året kommer att delta i OS, EM eller VM.

Hur optimerar de sina förutsättningar för att ta en medalj i de finaste av tävlingar?

”Genom Malmö idrottsakademi skapar vi möjligheter för en hållbar elitidrottskarriär för skånska idrottare och våra idrottsföreningar. Tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet kan vi erbjuda aktiva, tränare och föreningar ett kompetensstöd som utgår från vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter.”

Patrik Karlsson, distriktsidrottschef RF SISU Skåne