Utbildning

I nära samarbete med våra samarbetspartners Malmö universitet och Skåneidrotten erbjuder Malmö idrottsakademi ett stort utbud av utbildningar, kompetensutveckling och samverkan för elitaktiva tränare i vårt nätverk.

Aktuella utbildningar

Tränarclinics

Malmö idrottsakademi arrangerar kontinuerligt tränarclinics inom olika teman för elitaktiva tränare i vårt nätverk.

”Genom Malmö idrottsakademi skapar vi möjligheter för en hållbar elitidrottskarriär för skånska idrottare och våra idrottsföreningar. Tillsammans med Malmö stad och Malmö högskola kan vi erbjuda aktiva, tränare och föreningar ett kompetensstöd som utgår från vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter.”

Patrik Karlsson, distriktsidrottschef Skåneidrotten