Ansökan till Malmö idrottsgymnasium och Malmö idrottsakademis utmanarprogram

Ansök till Utmanarprogrammet

Utmanarprogrammet är ett samarbete mellan Malmö idrottsakademi och Malmö idrottsgymnasium med syfte att hjälpa idrottselever att hantera sin vardag med dubbla karriärer, elitidrott och studier, samt att med Malmö idrottsakademis kompetenser utveckla idrottseleven mot en internationell karriär i sin idrott och underlätta övergången från junior till senior.

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat. Malmö idrottsakademi drivs av Malmö stad i nära samverkan med Malmö universitet och Skåneidrotten.

Vem kan söka till utmanarprogrammet?

 • Elever som går årskurs två på Malmö idrottsgymnasium,

Utmanarprogrammet riktar sig till elever som är:

 • Individuella idrottare på juniorlandslagsnivå i sin idrott
 • Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta serien

Deltagarna i Utmanarprogrammet kommer att få ta del av Malmö idrottsakademis kompetensområde:

Ansökan skickas in senast 25 april.

Program

Maj 2019
 • 1-2 tillfälle där deltagarna i Utmanarprogrammet träffar Malmö idrottsakademis kompetenspersoner
Augusti 2019 och resten av läsåret
 • Individanpassat stöd från Malmö idrottsakademis kompetenspersoner
Hösten 2019
 • 2-4 tillfällen tillsammans med Malmö idrottsakademis Peter Martinsson i stresshantering och ”Life skillsmanagement”.
  Peter arbetar vid Malmö universitet med karriärservice och ansvarar för Malmö idrottsakademis kompetensområde karriärrådgivning och lifeskillsmanagement

  Peter är utbildad grupphandledare i konceptet ”Främja hälsa och minska stress med ACT* som metod”. Gruppkonceptet är särskilt framtagen för ungdomar i åldrarna 13-19 år och används i preventivt syfte. Ungdomarna får lära sig konkreta metoder och verktyg.
  • Innehåller upplevelsebaserade övningar.
  • Uppdelad på fyra träffar, 2 timmar/träff
*ACT-metoden vilar på vetenskaplig grund och en mängd forskningsstudier.

Kontaktperson

janolovJan-Olov Jakobsson, verksamhetsansvarig
epost: jan-olov.jakobsson@malmo.se
mobil: 0706-34 70 01

Utbildning: Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Enstaka kurser i idrottspsykologi, idrottsfysiologi, coaching, sociologi och pedagogik.

Idrottsliga meriter: Tränare på Riksbadmintongymnasiet i Malmö. Förbundskapten för juniorlandslaget i badminton. Förbundskapten för seniorlandslaget i badminton (3 år på heltid) 1991-94. Elittränare i Danmark (3 år Lilleröd). Elittränare i BK Aura.

Alla fält är obligatoriska.
Besvara alla frågor, även om svaret är ”nej”, ”inget”, osv.
När du besvarat alla frågor och klickat ”Skicka” kommer du att få ett meddelande som bekräftar att du lyckats.

MIG & MIU

Händer inget när du trycker ”Skicka”? Om en fråga är obesvarad kommer samtliga rutor att förses med en röd kantlinje – men det innebär inte att alla rutor är felaktigt ifyllda. Hitta den/de tomma rutan/rutorna, fyll i svar i den/dem – och klicka ”Skicka” igen. Du kommer att få ett meddelande när det lyckats.