Malmö IdrottsAkademi kan erbjuda unik spetskompetens inom området idrottsnutrition

Peter Stenberg, leg. dietist på Malmö IdrottsAkademi,  innehar som första dietist i Sverige ett IOC Diploma in Sports Nutrition, utfärdat av den Internationella Olympiska Kommitténs medicinska kommission.  Det finns för närvarande totalt tre personer i Sverige som erhållit detta diplom, internationellt har ca 240 personer, de flesta dietister eller nutritionister, genomgått den 2-åriga kursen.

 Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommittén ställer särskilda krav på de dietister och nutritionister som arbetar med kvalificerad kostrådgivning till elitidrottare.  För idrottare och tränare i Skåne finns  möjligheten att dra nytta av en internationell kompetensnivå inom området idrottsnutrition.

Peter är legitimerad dietist med vidareutbildning inom idrottsnutrition vid Umeå Universitet och idrottsfysiologi vid Halmstad Högskola och Örebro Universitet. Han har arbetat med kostrådgivning och utbildning inom idrottsnutrition sedan 2007. Peter ingår i nätverket för idrottsnutritionsrådgivare (SFIN) där medlemmarna är godkända i enlighet med Riksidrottsförbundet och Svenska Olympiska Kommitténs riktlinjer.