Malmö idrottsakademi gav Dahlberg vind i seglen

Unik satsning på judosporten i Malmö – så blev det möjligt