22 oktober

Psykologiska aspekter på idrottsskador

Kristiina Pekkola ansvarar tillsammans med Sverker Fryklund för kompetensområdet idrottspsykologi på Malmö idrottsakademi och Rickard Dahan ansvarar för kompetensområdet idrottsmedicin. 

Tillsammans kommer de belysa såväl psykologiska faktorer så som stress, attityder, personliga egenskaper, livshändelser, vardagsstress, som fysiologiska aspekter, på idrottsskador som t.ex. obalans, kollision, överträning och utmattning. De kommer även ta upp olika förebyggande åtgärder för att undgå skador. 

När? Torsdagen den 22 oktober 17:30 – 19:00.
Var? Biblioteket, Malmö idrottsakademis möteslokal på Stadionområdet i Malmö.
Anmälan Stängd!

Välkommen! 

Kommande träffar 

• Sport management 26/11, 17:30 – 19:00
• Idrottsnutrition 28/1, 17:30 – 19:00
• Idrottsfysiologi 25/2, 17:30 – 19:00
• Idrottsmedicin 25/3 , 17:30 – 19:00
• Johan Norberg, idrottsprofessor, 20/4, 17:30 – 19:00