14 januari

Ditt personliga varumärke

På tidigare sport managementträffar har ni efterfrågat hjälp med att bygga era personliga varumärken. Under hösten har tre studenter från Malmö universitet arbetat med att titta på hur detta skulle kunna bedrivas och i samband med denna tematräff kommer du att få ta del av deras resultat. Det handlar t ex om hur du identifierar ditt eget autentiska varumärke/din identitet och betydelsen av sociala medier. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och utbyta tankar och exempel.

Diskussionen leds av Karin Book, som är ansvarig för kompetensområdet sport management, och Niklas Harris, verksamhetsansvarig på Malmö idrottsakademi.

När? Torsdagen den 14 januari 2021 17:30 – 19:00.
Var? Via Zoom.
Anmälan i formuläret här intill senast 12 januari. Länk till mötet skickas ut 13 januari.

Varmt välkommen! 

Kommande träffar 

• Idrottsnutrition 28/1, 17:30 – 19:00
• Idrottsfysiologi 25/2, 17:30 – 19:00
• Idrottsmedicin 25/3 , 17:30 – 19:00
• Johan Norberg, idrottsprofessor, 20/4, 17:30 – 19:00

Anmälan är stängd!

Anmälan till tematräff 14/1 2021