Ansökan till Elitprogrammet 20/21 är öppen

Du som är elitaktiv individuell idrottare som är med i landslaget eller på väg dit kan söka till Malmö idrottsakademis Elitprogram.

Syftet med programmet är att stödja dig i din elitsatsning och med våra resurser hjälpa till att optimera prestationsutvecklingen. Stödet skräddarsys efter varje idrottares individuella behov.

Elitprogrammet består av:

 • 15 000 kr att använda inom Malmö idrottsakademis kompetensområden. Använder elitidrottaren en kompetens dras kostnaden av från summan enligt vår prislista.
 • Ett ekonomiskt bidrag. Pengarna utbetalas till föreningen och är öronmärkta till den uttagna elitidrottaren. Bidraget ska användas till internationella tävlingar och träningsläger, individuell kvalitetstid med tränaren, patientavgifter eller andra kostnader för massage och rehab som inte täcks av försäkringen.
 • Folksams Elitidrottsförsäkring. Värdet uppgår till ca 4 500 kr.
 • Fri tillgång till styrkelokalen i Baltiska hallen.
 • Medverkan vid Malmö idrottsakademis träffar och utbildningar.
 • Individuellt möte med hjärtläkare för medicinsk rådgivning och hjärtscreening.
 • Specialerbjudande på Erics Bar & Restaurang på Stadionområdet.

Allmän information

 • Det finns totalt 50 platser att söka.
 • Ansökan öppnar 15 april 2020.
 • Elitprogrammet 2020/2021 gäller från 15 augusti och ett år framåt.
 • Sista ansökningsdatum är 1 augusti 2020.
 • Beslut meddelas berörda efter hand men allra senast 14 augusti och kan ej överklagas.

Sökkriterier och åtagande:

 • Ska vara mantalsskriven i Malmö eller träna och tävla för en Malmöförening, eller vara student vid Malmö universitet och antagen som Riksidrottsuniversitetsstudent.
 • Ska ha avslutat en gymnasieutbildning.
 • Ska vara på landslagsnivå eller på väg mot landslagsnivå.
 • Ska ta en aktiv roll i Malmö idrottsakademis utbud och i största möjliga mån delta vid gemensamma träffar.
 • Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ansökan stängde 1 augusti 2020.