Inlägg av Sustainability

Temakväll nutrition

Fakta om Peter Stenberg:  Legitimerad dietist. IOC Diploma in Sports Nutrition. Idrottsnutrition Umeå Universitet, Göteborgs Universitet. Idrottsfysiologi Halmstad Högskola, Örebro Universitet samt Idrottsnutritionsrådgivare Riksidrottsförbundet. Peter Stenberg är en av landets mest […]