Barnkonventionen

Gratis utbildning för föreningar, i tre steg

Barnkonventionen är numera svensk lag. Men många föreningar behöver mer kunskap om både Barnkonventionen och lagen.

I samarbete med RF-SISU Skåne, BRIS och Rädda Barnen ska vi öka kunskapen för både bredd- och elitföreningar i Malmö med omnejd.

Utbildningen genomförs i tre steg. BRIS informerar om barnrättighetsperspektivet, Rädda Barnen om konkreta metoder för att jobba utifrån det och RF-SISU Skåne berättar om perspektiv och riktlinjer.

Datum

22/9 BRIS: Grundläggande runt Barnkonventionen för idrottsförening.
29/9 Rädda Barnen: High 5 – fem steg mot en handlingsplan.
6/10 RF-SISU Skåne: Idrottens anvisningar och värdegrund för barn- och ungdomsidrott och Barnkonventionen som lag för idrottsföreningar.

Anmälan

För anmälan ska föreningen skicka minst 2 personer (pga Covid-19 är de 2 först anmälda prioriterade). Dessa blir sedan kontaktpersoner i barn- och ungdomsfrågor mot RF-SISU Skåne samt del av ett nätverk som erbjuds kontinuerliga aktiviteter och kompetensutveckling.

När? Tisdagarna 22 september, 29 september samt 6 oktober. 13:00 – 16:00

Var? Malmö idrottsakademis möteslokal ”Biblioteket”,
Baltiska hallen, Eric Perssons väg 6

Anmälan senast 14 september.