Bergevi: ”Elitprogrammet ger en trygghet”

Åhusbördige tennisspelaren Filip Bergevi, aktiv i Fair Play TK i Malmö, går in på sitt fjärde år i Elitprogrammet.
– Jag är tacksam att ha kunnat utnyttja flera olika delar i programmet under min elitsatsning. Det ger en trygghet som alla elitidrottare mår bra av att ha i ryggen, säger Bergevi.

Hur kom du in i programmet från första början?
– Efter fyra års studier i USA var det Fair Play som tipsade mig om möjligheten. Jag visste ingenting om det. Jag är jättetacksam att jag kunde få samma typ av hjälp som jag hade fått på University of California.
– I klubben hade jag bara tennis- och fysträning, men det räcker absolut inte för att lyckas inom en sport. Man behöver trygghet och mycket kompetent folk runt sig.

Vad har du fått hjälp med i början?
– Jag utnyttjade idrottspsykolog Sverker Fryklund väldigt mycket inledningsvis. Han är dessutom gammal tennisspelare så det kändes tryggt. Det var första gången jag fick hjälp på det sättet.

Just tennis är en väldigt individuell sport där man måste hantera hög press.
Har den mentala rådgivningen betydelse där?
– Ja, för många spelare på touren beskrivs de mentala hindren som de svåraste. Man är ensam, man reser själv, man får inte använda coachning på banan. Det är mycket man ska handskas med själv i svåra situationer.

Ge ett exempel?
– Det är lätt hänt att man lägger energi på saker som är svåra att kontrollera, som väder, underlag och motståndare. Mycket handlar om att förbereda sig mentalt. Det är en konstant fight med sig själv och motståndaren. Dessutom är nog tennisspelare mer skrockfulla än andra och har sina udda grejer för sig så det gäller att undvika mentala kullerbyttor.

Vilka andra delar använder du flitigast i Elitprogrammet?
– Sjukgymnast Rickard Dahan har betytt mycket för mig. Det handlar inte bara om att behandla småskavanker, utan snarare jobba i förebyggande syfte. Dels är det kostsamt att träffa en naprapat/sjukgymnast privat. Dels kan man genom programmet förhindra skador och ta till sig väldigt mycket kunskap.

Beskriv hur samarbetet med Malmö idrottsakademi påverkar din karriär som idrottare?
– Jag har nyttjat programmet som bäst nu det senaste året när man fått lite personkemi med alla inblandade människor. Nu kan jag verkligen ta del av olika saker och inser hur mycket expertis som finns att ta del av.

Filip Bergevi är 26 år idag och nära sin fysiska peak. Han är rankad kring plats 700 i världen och har varit uppe på plats 550.

Vad har du för målsättningar med din tennis?
– Jag vill komma med i Grand Slam och bli topp 100 i världen. Tennismässigt skiljer det extremt lite. På en bra dag vinner jag mot dem runt placering 200-300 idag, sedan gäller det att hålla sig fysisk stark 50 veckor om året, det är ju aldrig någon off season. Sedan krävs det lite tur, lite wild cards och naturligtvis bra resultat så man kan plocka poäng.

Vart är du om ett år?
– Kring plats 300 och innan jag fyller 30 vill jag nå 100-listan. Från och med januari 2021 ska jag ta mig upp på Challengetouren. Sedan är nästa steg ATP-touren.

Om du summerar tre års involvering i Malmö idrottsakademis Elitprogram?
– Då är nyckelordet trygghet. Även om man inte konsekvent nyttjar allt stöd som finns, så vet man att det finns där. De erbjuder ett kontaktnät som i sin tur ger trygghet som alla elitidrottare mår bra av att ha i ryggen.

Christoffer Ekmark, Skånesport