”Det är alltid bättre att veta”

De antagna till elitprogrammet får tillgång till en mängd varierad expertis som kan lyfta, eller rentav rädda, en karriär.

Numera ingår kardiolog Rolf Bennhagen i teamet hos Malmö idrottsakademi.

– Min uppgift är betydligt mer subtil än att undersöka fel på folks hjärtan. Det finns väldigt stora vinster att göra, både individuellt och nationalekonomiskt, säger Bennhagen.

”Tänk om de hittar någonting som är fel…”

Malmö idrottsakademis arsenal med expertis är unik.

I Rolf Bennhagen har deltagarna i elitprogrammet en lättillgänglig resurs i ett svårt och många gånger skrämmande ämne.

Det är nämligen inte sällan som elitidrottare väljer aktivt att inte få exempelvis en hjärtscreening; ”Tänk om de hittar någonting som är fel?” är en slutsats som kan dras när sportslig iver bufflar sig före sund logik.

Bennhagen har flera decennier bakom sig i kardiologins tjänst och har även ett starkt idrottsligt band, bland annat med en examen i idrottsmedicin och han är mannen bakom Heart & Sport i Malmö.

Det senare är en hjärt- och idrottsmedicinsk verksamhet med hjärta och cirkulation i fokus som erbjuder hjärtbedömningar till personer med problem och symptom, med eller utan koppling till sport och idrott. De arbetar också tvärfackligt med andra läkare och sjukgymnaster.

”Det är alltid bättre att veta”

Under parollen ”Det är alltid bättre att veta” lägger de ut sanningar till idrottare om vilka förutsättningar de har med sin innersta motor. Det mest centrala av alla organ.

Hjärtat.

Men också kroppsfunktioner i anslutning till det.

– Jag ska delvis undersöka om det finns fel på hjärtat, men det är mer subtilt än så.

Hur går ett möte mellan dig och en elitidrottare till?

– Jag sätter av en och en halv timme till varje person. Efter ett vanligt läkarsamtal görs sedan en vanlig undersökning med blodtryck, EKG och så vidare. Det görs en screening på hjärtat. Avslutningsvis görs även ett ultraljud för att kunna hitta olika avvikelser.

– Detta ligger till grund för bedömningen av hjärtat, men även för cirkulationen och om det påverkar andra system i kroppen. Man kan upptäcker både små och stora fel, men framför allt undersöker vi hjärtat på annat sätt än man vanligtvis gör med pulsklockor.

– Vissa har haft tankar i flera år på att något skulle kunna vara fel, men ansett att det inte varit allvarligt nog ta sig till vården. Många upplever generellt besvär från olika områden i kroppen som kan vara svåra att värdera kring betydelsen för ens idrottsliga resultat.

”Plötsligt kan de utnyttja sin fulla potential”

Bennhagen ser därför mötena med de elitidrottare han möter via Malmö idrottsakademi som nyttiga ur två perspektiv. Dels det uppenbara; den personliga hälsan. Dels kan de idrottsliga förutsättningarna förbättras radikalt.

– Vi kan tidigt undanröja hälsoproblem. Om vi berättar för en individ att de är helt friska kan man lägga undan sin oro. Men det är inte helt ovanligt att jag hittar personer med astma, yrsel eller någonting som ligger i släkten. Då kan vi ventilera det direkt på plats. Jag har hittat astma och startat olika typer av medicinering för det, vilket medfört att idrottarna märker direkt att de orkar mer. Plötsligt kan de utnyttja sin fulla potential.

Bröstsmärtor är väldigt vanligt

Att elitidrottare är omedvetna om sin astma är alls inget ovanligt, men genom att vara medveten om det och till viss del behandla den ökar möjligheterna för idrottsliga prestationer.

Vad mer kan hittas hos en patient när de besöker dig?

– Bröstsmärtor är väldigt vanligt. I läkarsamtalet går vi igenom vart de sitter, vilken struktur de har och så vidare. Kring bröstsmärtor finns tusentals möjliga diagnoser. Min uppgift är att sortera upp det och komma till slutsatser. I en hjärtscreening kan jag hitta förträngningar. En patient jag hade nyligen blev opererad som nyfödd. Personen hade ett av de svåraste hjärtfelen man kan ha, utan att någon av tränarna visste om det… Det är ingen optimal situation för någon.

–  Det har hänt att jag, i annat sammanhang, träffat på en elitidrottare som tränat mycket trots inflammation, varpå vi hittade en hjärtmuskelinflammation. Personen tvingades då avbryta sin elitsatsning.

Gör det möjligt att träna mer effektivt

Varför drar sig många för att besöka en kardiolog?

– En del rädda att jag hittar någonting allvarligt. Detta är inte ett hinder för att kunna träna hårdare i framtiden. Snarare gör det att man kan träna mer effektivt. Många väntar tills man blir sjuk, men det är alltid bättre att veta.

Rolf Bennhagen menar att det finns ett stort mörkertal med elitidrottare som skulle må bättre av att besöka en kardiolog.

– Många deltar i turneringar över hela världen och de lägger hjärtvården vid sidan om det inte händer någonting akut.

Vad ser du för förbättringspotential inom detta område gällande svensk elitidrott?

– Säg så här. Alla skulle må bättre om man började titta på de här bitarna tidigare. Hade personer som just nu är mitt uppe i en elitkarriär gjort dessa tester flera år tidigare hade man kunnat minimera eller till och med eliminera de risker som finns, samt maximerat träningspotentialen. Det finns väldigt stora vinster att göra, både individuellt och nationalekonomiskt.

Rolf poängterar samtidigt att allt inte bara handlar om hjärtat i sig.

– En sådan central sak som god vätskebalans i kroppen är väldigt viktig. Det vet vi. Speciellt utmanande kan sådant vara för personer som tävlar i viktklasser eller svälter sig av andra anledningar. Många backhoppare, exempelvis, är anorektiker, för de kan tjäna en meter om det väger något kilo mindre. Det är naturligtvis inte hälsosamt och inte optimalt i andra sammanhang.

Många avbryter sin satsning helt i onödan

Hur kom du i kontakt med Malmö idrottsakademi?

– Efter kursen i Umeå kände jag att det var angeläget att koppla mina kunskaper specifikt till idrottsmedicin. Så jag undersökte vilka möjligheter som fanns i Lund– och Malmöregionen och kom i kontakt med Kulan Idrottsskadecentrum. Där lärde jag känna Rickard Dahan, som gillade tanken att komplettera med min expertis.

För att summera, vilken är tror du den största vinsten för idrottare som går till en kardiolog?

– Jag undrar hur många som avbrutit sin satsning, helt i onödan, för att man tror att man är sämre för att man inte orkar. Kan man undanröja det hindret finns det stora vinster att göra, inte minst för elitidrottaren i fråga, säger Rolf Bennhagen.


Text: Christoffer Ekmark, Skånesport.se
Foto: Heart & Sport Medicine Clinic