”Det ska bli väldigt intressant att ta del av det här programmet”

Den 10 april blir det en heldagskonferens på hög nivå i regi av Malmö idrottsakademi. I samarbete med Riksidrottsförbundet, Skåneidrotten och Malmö universitet har man bjudit in till föreläsningar och seminarier i ämnet ”Högpresterande idrottsmiljöer – från organisation till ledarskap och coaching.”

Huvudtalare, så kallade Key Note-speakers, blir: PG Fahlström (Linnéuniversitet), Liselotte Ohlson (Riksidrottsförbundet), Henrik Forsberg (Sveriges Olympiska Kommitté, SOK) samt Louise Kamuk Storm (Syddansk Universitet i Odense).

Men det blir även seminarier med friidrottstränaren Yannick Tregaro, FC Rosengårds huvudtränare Jonas Eidevall och puckelpiståkarna Felix och Oskar Elofsson, som tävlar för Landskrona Ski Club och ingår i Malmö idrottsakademis elitprogram.

– Det ska bli väldigt intressant att få diskutera och ta del av det här programmet, säger Yannick Tregaro och berättar att han är väl bekant med Malmö idrottsakademi och allt man gör för de lokala idrottarna.

– Jag tränar ju Thobias Nilsson Montler som är med i elitprogrammet. Därför vet jag mycket om upplägget och är imponerad av både det och allt Malmö gör för idrottarna tack vare akademin. Det var till stor del därför jag sa ja till att medverka i konferensen, det blir ett sätt att tacka för ett gott samarbete.

– Sedan är det ett mycket spännande ämne och jag ser fram att möta alla de övriga deltagarna och ta del av deras kunskaper. Just hur man skapar miljöer för idrottsprestationer är en väldigt komplex fråga där varje enskild detalj är viktig. Ska jag peka ut något som betyder mest tror jag att det är viljan, att man verkligen bestämmer sig för att utvecklas, bli bättre och ta åt sig allting som kan hjälpa till med den saken. Man måste bestämma sig.

– Men det finns så mycket mer som spelar in och vi lär oss nya saker hela tiden. Där tror jag också att det är betydelsefullt att vi som jobbar mera praktiskt ute i elitidrottsmiljöerna vi försöker göra så bra som möjligt kan ha ett utbyte med de som forskar och har en mer teoretisk utgångsposition. Och tvärtom! betonar Yannick Tregaro.

Per-Göran Fahlström jobbar på institutionen för idrottsvetenskap och fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Han är tidigare landslagstränare i badminton och numera forskare. I sin forskning har han lagt särskild vikt vid coaching/ledarskap och talangutveckling inom idrott. I Sverige är han ensam om att ha doktorerat på coaching inom idrott.

Liselotte Ohlson har gett ut böcker om pedagogiskt ledarskap och hälsopedagogik. Hon är utbildad idrottslärare och arbetar sedan flera år på Riksidrottsförbundet där hon bland annat varit samordnare av elitstödet och kursledare för elittränarutbildningen (ETU). I OS i Seoul 1988 tävlade hon i kanot och kom sexa i K4 500 meter.

Henrik Forsberg var fram till 2017 sportchef i simförbundet. Då bytte han till att istället bli sportchef i SOK (Sveriges Olympiska Kommitté). I mitten av 90-talet var han simtränare i SK Lödde och blev sedan elittränare med verksamhetsansvar i Spårvägen under perioden 2004-2010. Han var tränare för det svenska juniorlandslaget år 2000 och fungerade som junior- och senioransvarig i förbundets simkommitté från 2005.

Louise Kamuk Storm är knuten till Syddansk Universitet (SDU) i Odense där hon är assisterande professor och hon har forskat i talangutveckling och talangmiljöer, inte minst inom handbollen. Hon har även forskat i idrottspsykologi.

Programmet den 10 april på Malmö Universitet kommer att se ut så här:

08:30 Registrering
09:00 Inledning
09:25 PG Fahlström
10:25 Fika
10:55 Louise Kamuk Storm
11:55 Liselotte Ohlson tillsammans med Henrik Forsberg.
12:55 Lunch
13:45 Miniseminarier tillsammans med Yannick Tregaro, Jonas Eidevall, Felix och Oskar Elofsson
14:45 Kaffe och mingel
15:15 Fortsättning miniseminarier
15:45 Paneldiskussion med keynoteföreläsarna
16:15 Avslut

 

 

Text: Ole Törner, Skånesport.se