Elitprogrammet

Elitprogrammet är en central del av Malmö idrottsakademis verksamhet. Hit kan elitaktiva från individuella idrotter som är på väg mot landslaget eller redan är med i landslaget söka. Syftet med programmet är att stödja den aktive i dess elitsatsning och med våra resurser hjälpa till att optimera prestationsutvecklingen. Stödet skräddarsys efter varje idrottares individuella behov.


Elitprogrammet består av följande delar:

 • 15 000 kr att använda inom Malmö idrottsakademis kompetensområden. Använder elitidrottaren en kompetens dras kostnaden av från summan enligt vår prislista.
 • Ett ekonomiskt bidrag. Pengarna utbetalas till föreningen och är öronmärkta till den uttagna elitidrottaren. Bidraget ska användas till internationella tävlingar och träningsläger, individuell kvalitetstid med tränaren, patientavgifter eller andra kostnader för massage och rehab som inte täcks av försäkringen.
 • Folksams Elitidrottsförsäkring. Värdet uppgår till ca 4 500 kr.
 • Fri tillgång till styrkelokalen i Baltiska hallen.
 • Medverkan vid Malmö idrottsakademis träffar och utbildningar.
 • Individuellt möte med hjärtläkare för medicinsk rådgivning och hjärtscreening.
 • Specialerbjudande på Erics Bar & Restaurang på Stadionområdet.

Sökkriterier och åtagande för individuella elitidrottare

 • Ska vara mantalsskriven i Malmö eller träna och tävla för en Malmöförening, eller vara student vid Malmö universitet och antagen som Riksidrottsuniversitetsstudent.
 • Ska ha avslutat en gymnasieutbildning.
 • Ska vara på landslagsnivå eller på väg mot landslagsnivå.
 • Ska ta en aktiv roll i Malmö idrottsakademis utbud och i största möjliga mån delta vid gemensamma träffar.
 • Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Föreningens åtagande

 • Styrelsen ska skicka in en nominering av elitidrottaren till Elitprogrammet.
 • I samverkan med Malmö idrottsakademi och elitidrottaren ska föreningen verka för att utveckla en hållbar elitidrottsmiljö.
 • Utse en kontaktperson/tränare som kan delta på utvecklingssamtal och möten.
 • Fakturera Malmö idrottsakademi för det ekonomiska bidraget senast 31 december 2020 samt administrerar bidraget.

Specialidrottsförbundets (SF) åtagande

 • SF utser en kontaktperson som rangordnar och rekommenderar de sökande.

Efter att ansökan från elitidrottaren samt rekommendation/nominering från föreningens styrelse inkommit tar Malmö idrottsakademi kontakt med respektive Specialidrottsförbunds förbundskapten/sportchef eller motsvarande person, som rangordnar och rekommenderar de sökande. Slutligen gör Malmö idrottsakademi ett urval av vilka elitidrottare som kommer med i Elitprogrammet samt hur många från respektive idrott som ska ingå i programmet.

Allmän information

 • Det finns totalt 50 platser att söka till Elitprogrammet.
 • Ansökan öppnar 15 april 2020 och stänger 1 augusti 2020.
 • Elitprogrammet gäller från 15 augusti och ett år framåt.
 • Beslut meddelas berörda efter hand men allra senast 14 augusti och kan ej överklagas.

Integritetspolicy

Malmö idrottsakademi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet. Vår integritetspolicy hittar du här.

Kontaktperson

Utbildning: 

Idrottsliga meriter: