Folksams elitidrottsförsäkring

Så funkar det!

  1. Malmö idrottsakademi anmäler alla deltagare i Elitprogrammet till Folksams Elitidrottsförsäkring
  2. Malmö idrottsakademi skickar ersättning för försäkringen till din förening.
  3. Du ansöker om pengar från din förening (för att bekosta försäkringen).
  4. Folksam skickar faktura till dig personligen. Denna måste betalas av försäkringstagaren, dvs. dig.
  5. Du får, på begäran, ett intyg från Malmö idrottsakademi.

Detta gäller

När lämnar försäkringen ersättning 

Försäkringen gäller dygnet runt och lämnar ersättning vid såväl olycksfallsskada som vid sjukdom enligt den omfattning du har valt. 

För att ersättning ska kunna lämnas, gäller att olycksfallet eller sjukdomen ska ha inträffat respektive visat sig under försäkringstiden. Sjukdom anses ha visat sig den dag första sjukvårdskontakten togs med anledning av ifrågavarande sjukdom. 

Hur gör jag om jag skadar mig? 

Om du har behov av vård kontaktar du en vårdgivare och beställer tid. 

Du väljer själv vårdgivare. Folksam samarbetar med några utvalda. På folksam.se/idrott/elitidrott kan du se vilka. 

Oftast får vi en faktura direkt från vårdgivaren. Har du egna utlägg för till exempel medicin och resor betalar du först dessa själv och redovisar sedan dina krav till oss. 

Uppskjuten operation 

Du har möjligheten att skjuta fram en operation eller ett ingrepp om ingreppet påverkar din aktiva säsong. Om du väljer att flytta fram en operation ska detta beslut meddelas till Folksam så snart som möjligt. Det är du själv eller din vårdgivare som ska meddela oss. Ansvarstiden för kostnader kan på grund av detta bli kortare. 

Återkrav 

Vi har rätt att kräva tillbaka pengar om Folksam har betalat för mycket ersättning och för kostnader som uppkommit för uteblivet läkarbesök eller annan behandling. 

Ansvarstid 

Ansvarstiden för varje försäkringsfall är ett år räknat från den dag försäkringsfallet inträffade. Om försäkringen upphör eller inte betalas under försäkringstiden finns ingen ansvarstid. Om du efter den totala ansvarstiden på ett år drabbas av försäkringsfall som har ett medicinskt samband med tidigare försäkringsfall räknas detta som nytt försäkringsfall om du varit fullt arbetsför (idrott) under mer än 12 månader. 

Kontakta oss 

Om du har frågor om ersättningen från försäkringen kan du ringa vårt speciella telefonnummer för elitidrottsskador 08-772 87 95. 

Förnyelse av försäkring 

Försäkringen förnyas automatiskt vid förfallodagen. Betalas inte premien för försäkringen upphör försäkringen. 

Skydd av personuppgifter 

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på folksam.se/personuppgifter.