Utmanarprogrammet

Utmanarprogrammet är ett samarbete mellan
Malmö idrottsakademi och Malmö idrottsgymnasium med syfte att hjälpa idrottselever att hantera sin vardag med dubbla karriärer, elitidrott och studier, samt att med Malmö idrottsakademis kompetenser utveckla idrottseleven mot en internationell karriär i sin idrott och underlätta övergången från junior till senior.

Vem kan söka till Utmanarprogrammet?

  • Elever som går årskurs två på Malmö idrottsgymnasium.

Utmanarprogrammet riktar sig till elever som är:

  • Individuella idrottare på juniorlandslagsnivå i sin idrott.
  • Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta serien.

Deltagarna i Utmanarprogrammet får ta del av Malmö idrottsakademis kompetensområden:

  • Idrottsfysiologi
  • Idrottsmedicin
  • Idrottsnutrition
  • Idrottspsykologi
  • Karriärvägledning
  • Life skills management