Elitidrott och universitetsstudier i Malmö är guld 

Malmö universitet är tillsammans med Malmö idrottsakademi och högskolan i Halmstad ett av Riksidrottsförbundets fem Riksidrottsuniversitet (RIU). Avtalet med Riksidrottsförbundet (RF) gäller mellan 1/8 2018 – 31/7 2022. Därefter sker ansökan om en ny period. Övriga RIU-orter är Göteborg, Stockholm, Östersund och Umeå.

Genom utnämningen till Riksidrottsuniversitetet kan studenter nu kombinera sin elitidrott med studier vid Malmö universitet och högskolan i Halmstad och få ett utökat stöd under studietiden. Universitetsstudierna anpassas efter de förutsättningar studenten har som elitidrottare.

Modellen för organisering av RIU dubbla karriärer, dvs. en elitidrottssatsning i kombination med studier, innehåller fyra utvecklingsdelar:

  • Utbildning– möjlighet till individuellt anpassade studier för elitidrottare.
  • Elitidrott– utvecklingsmiljö för elitidrottare i samarbete med Malmö idrottsakademi
  • Utbildningssatsningar– särskilda utbildningssatsningar i samarbete med RF.
  • Forskning och utveckling– samverkan mellan lärosätet och idrottsrörelsen avseende praktiknära forskning och utveckling.

 

Är du elitidrottare och studerar vid Malmö universitet? Så här kan du få extra stöd under studierna:

  1. Du blir antagen till kurs eller program vid Malmö universitet genom att söka via antagning.se
  2. Du blir godkänd för RIU enligt specialidrottsförbundens kriterier. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett som ska lämnas in till universitetet.
  3. Därefter skickas ifyllt intyg till Malmö universitets koordinator för dubbla karriärer (”DK-koordinator”).
  4. DK-koordinatorn bedömer om studenten har rätt till stöd, enligt Malmö universitets policy.
  5. När stöd har beviljats träffas DK-koordinatorn och representant från utbildningen för att diskutera lämpliga anpassningar tillsammans med dig utifrån dina särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.
  6. DK-koordinatorn ansvarar för uppföljning under hela studieperioden.

 

Anpassade studier

Studenten ansvarar själv för att i god tid meddela aktuell institution/program om tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med undervisningen.

Studievägledare eller motsvarande, vid respektive fakultet, diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån dennes särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.

Vill du ha mer information om studier i kombination med en elitidrottssatsning? Kontakta DK-koordinatorn Peter Martinsson.