Idrottskök

Malmö idrottsakademi disponerar ett nytt och fräscht testkök. Köket fungerar som utbildningskök för elever, elitaktiva, tränare, föräldrar och övriga intresserade. Här genomförs även kurser där de aktiva lär sig laga mat som är lämplig för just dem.


Kontaktperson

Utbildning: 

Övrigt: