Flera anledningar att undersöka hjärtat

Malmö idrottsakademi har inlett ett samarbete med hjärtanalysföretaget MedBeat. Samarbetet innebär att de som är antagna till Elitprogrammet får tillgång till medicinsk expertis och ny teknologi för att analysera sina hjärtan.

Hjärtscreening en gång om året

– MedBeat är ett företag från Lund med bred medicinsk och teknisk bakgrund. Jag själv är läkare men teamet består också av ingenjörer i medicinteknik, mjuk- och hårdvaruutvecklare m.fl. Vårt kontor ligger i västra hamnen och mottagningen finns på Kulan, säger MedBeats grundare Erik Rask.

När ska man göra en hjärtundersökning?

– Enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer ska alla elitidrottare över 16 års ålder göra en hjärtscreening en gång om året. Det baseras på europeiska riktlinjer för att förebygga hjärtsjukdomar och plötsliga hjärtstopp hos idrottare.

Experter på hjärtrytmrubbningar

MedBeat är specialister på hjärtrytmrubbningar som kommer och går. Idrottare kan ha hjärtklappning som bara kommer ibland och som inte syns vid ett vanligt EKG.

– Många idrottare kan t.ex. ha förmaksflimmer som kommer och går utan att de känner av det. Detta påverkar dock prestationsförmågan och ifall man presterar sämre än förväntat på träning eller tävling så kan det vara värt att kolla upp. För att kunna diagnosticera hjärtrytmrubbningar använder MedBeat särskilda apparater som man kan ha på sig under flera dagar och som är speciellt anpassade för att idrotta med.

Oro för att läkaren ska säga stopp

Finns det någon anledning att inte göra en hjärtundersökning?

– Vissa drar sig för att göra en hjärtundersökning av oro för att vi läkare ska hindra personen från att träna. Vi vill göra motsatsen. Det finns egentligen tre saker vi kan hitta vid en hjärtundersökning:

  1. Ett friskt hjärta.
  2. Hjärtfel som orsakar besvär, men inte allvarlig sjukdom.
  3. Hjärtfel med risk för allvarlig sjukdom eller död.

– De allra flesta idrottare faller in i kategori ett, friska hjärtan. När någon faller in i kategori två så hjälper vi till att optimera hjärtfunktionen så att personen om möjligt kan prestera bättre än vad de kunde innan. Ifall någon faller in i kategori tre så är alla idrottare vi mött överens om att man vill göra så mycket som möjligt för att förebygga detta. Vi finns där som medicinsk expertis för att ge råd – men hur man vill träna och tävla är alltid ett beslut som idrottaren tar, oavsett kategori. Samtalet med läkaren är konfidentiellt och full patientsekretess gäller när man besöker MedBeat.

Kan hjälpa till att optimera träning

MedBeat kan dessutom hjälpa elitidrottare att optimera sin träning med kombinationen ny teknik och medicinsk expertis.

– Vissa idrottare använder sig av MedBeats apparater, inte för att de har problem med hjärtat, utan för att de vill optimera sin träning. Vi kan då titta på hur hjärtat fungerar i viloperioder eller perioder med intensiv träning. Detta för att kunna lägga upp träningen optimalt och förebygga överträning. Ifall man inte presterar på topp kan det ge vägledning kring när man ska lägga in ett extra träningspass eller dra ner på träningen vissa dagar, avslutar Erik Rask.

_

Läs mer om MedBeat på medbeat.se

Är du med i Elitprogrammet 2022/2023?