Föreningar ska utbildas
inom Barnkonventionen:
”Det behövs”