Forskning & utveckling

Malmö idrottsakademi stöttar aktivitetsnära forskning i nära samarbete med idrotten.

Malmö universitet har huvudansvar för kompetensområdet forskning och utveckling inom ramen för Malmö idrottsakademis verksamhet. Den övergripande målsättningen är att kvalitetssäkra verksamheten och skapa nära samarbete med andra lärosäten i regionen.


Kontaktperson

Torun Mattsson, Malmö universitet
epost: torun.mattsson@mau.se

Övrig forskning

”Malmö idrottsakademi är en mötesplats för gränsöverskridande kunskap. Tillsammans når vi längre.”

Torun Mattsson, Prefekt/universitetslektor, Malmö universitet