Från lokal konferens till riksangelägenhet

 

Jan-Olov Jakobsson tar dig med på Malmö idrottsakademis resa från starten 2003 till visionerna för framtiden då Malmö idrottsakademi fyller 15 år.

Malmö idrottsakademi har funnits i 15 år. Bildandet skedde 2003 vid en konferens med representanter för Malmö stad, Malmö högskola och Skåneidrotten/Elitidrottscentrum. Syftet var att bilda ett kompetenscenter som skulle stödja elitidrottare och föreningar i sin satsning att nå sina drömmars mål. Ett annat syfte var att stödja unga elitidrottare i övergången från junior till senior.

Mellan 2004 och 2006 drevs verksamheten som ett projekt med stöd av Riksidrottsförbundet (RF). 2006 lade RF ner stödet till de nio Elitidrottscentra som fanns runtom i landet och samlade sitt kompetensstöd till Stockholm och Bosön. Malmö stad och Utbildningsförvaltningen tog då över som huvudman för Malmö idrottsakademi, satsade en halvtidstjänst och avsatte en budget för verksamheten. Elitprogrammet startades upp och staben med kompetenspersoner utvecklades.

2009 flyttade Malmö idrottsgymnasium och Malmö idrottsgrundskola in i nya skollokaler på Swedbank stadion. Stadionområdet blev nu ett centrum även för Malmö idrottsakademi med kontorslokaler, gym och testcenter i Baltiska hallen. Under de kommande åren utvecklades Malmö idrottsakademi från ett projekt till ordinarie verksamhet.

2012 byggdes lokaler i friidrottshallen Atleticum om till skollokaler för idrottsgrundskolan och för Malmö idrottsakademi nuvarande testcenter. 2014 flyttades Malmö idrottsakademis verksamhet över till Fritidsförvaltningen och året därpå fick vi vår nuvarande grafiska profil och en ny hemsida. 2015 omorganiserades även verksamheten för att bli ännu effektivare för att kunna stödja elitidrottare och föreningar med välutrustade lokaler och olika personer med vass kompetens som samarbetar tvärvetenskapligt efter visionen att bli ”ett ledande kompetenscenter för hållbar elitidrott”.

2017 avslutades med en visionskonferens med 25 deltagare från våra samverkanspartners, kompetenspersoner, sportchefer, tränare och elitaktiva. Syftet med konferensen var att ta fram en framtidsvision och lyfta verksamheten ytterligare till Malmö idrottsakademi 3.0.

Framtiden ser ljus ut och det finns mycket goda möjligheter att på olika sätt lyfta verksamheten ytterligare nivåer. Bland annat flyttar Malmö idrottsakademi efter årsskiftet in i nya lokaler. Vi har även äskat pengar till ett Elitprogram för elitlag. Malmö högskola blir Malmö universitet. Malmö universitet, tillsammans med Halmstad högskola och Malmö idrottsakademi – är utnämnda till Riksidrottsuniversitet! Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté ska inom kort presentera en modell för ett samlat elitstöd. Stadionområdet kommer att byggas ut i olika etapper vilket kommer att skapa en ännu bättre elitidrottsmiljö. Under 2018 kommer vi ha många bollar i luften men finner det fortsatt viktigt att fortsätta arbeta nära idrotten med elitidrottaren i centrum.

 

God jul och Gott nytt år!
Jan-Olov Jakobsson, Verksamhetsansvarig Malmö idrottsakademi