Fritidsförvaltningen tar över MIA

Från och med 1 januari 2014 flyttas MIA:s verksamhet och budget över från Vuxen- och gymnasieutbildningsförvaltningen till Fritidsförvaltningen. Det innebär att MIA går från att ha varit ett projekt till att bli en permanent verksamhet.  Den nuvarande verksamheten kommer att fortsätta utan förändringar med samma inriktning som tidigare.

MIA ledningen passar på att önska alla elitaktiva i Elitprogrammet, tränare och alla vi samarbetat med under året en God Jul och ett Gott Nytt År. 2013 har varit ett mycket bra verksamhetår. De aktiva i Elitprogrammet har gjort många bra resultat på mästerskap och tävlingar jorden runt. Operativa gruppen har bland annat genomfört en lyckad styrkekonferens och  startat en tränarutbildning i samarbete med SISU. Med tränare och aktiva i Elitprogrammet har vi genomfört flera bra möten och träffar. Utnyttjandet av MIA:s kompetenspersoner i form av tester, utbildningar och rådgivning har varit markant större än tidigare. 2014 kommer att bli ett år där vi kan ta ytterligare steg framåt i utvecklingen.