Frukostsamtal med Axnér, Seger & Norberg i november

Som idrottsledare på den internationella scenen skiljer sig spelreglerna ofta jämfört med i Sverige.
Det kan slås fast den rapport som Centrum för Idrottsforskning tagit fram.
Kring den diskuterar inbjudna experter i ämnet under ett av flera webbsända frukostsamtal i Malmö idrottsakademis regi.

Frukostsamtal i november

Under november månad arrangerar Malmö idrottsakademi, i samarbete med RF-SISU Skåne och Malmö universitet, tre digitala frukostsamtal. De är gratis att delta vid och det är fritt för alla som är intresserade att anmäla sig.

  • 11 november: Damhandbollslandslagets förbundskapten Tomas Axnér.
  • 18 november: Landslagsstjärnan och Rosengårdsprofilen Caroline Seger.
  • 25 november: ”Forskingsnytt” från Centrum för idrottsforskning.

I det sistnämnda fallet är Johan R. Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, en central person i presentationen.

”Ett superspännande område”

Som diskussionsunderlag ligger en del av seminariet på de rapport som gjorts beträffande svenska idrottsledare med internationella uppdrag. Något förenklat handlar det om den bild som svenska idrottsledare har av den internationella verkligheten.

– Det är ett superspännande område eftersom vi i allmänhet vet väldigt lite hur det är att ha uppdrag utomlands, i klubbar eller i förbund. Idag finns det cirka 300 svenskar i ledande positioner inom olika idrotter och i rapporten har vi tagit fasta på deras erfarenheter, säger Johan R. Norberg.

”Som svensk vet man ganska lite om hur det är”

Som ”fristående” forskare i ämnet kan Norberg prata fritt, utan förbundspampar som kanske vill styra samtalsämnet eller förbund som vill hålla tillbaka information.

Vad mer handlar rapporten om?

– Vi har tagit upp den i liknande forum med Malmö idrottsakademi tidigare, bland annat med RF:s idrottschef Peter Mattsson – och då diskuterat kring hur idrotten ska hantera sina olika utmaningar när det kommer till exempelvis transparens. Det finns delrapporter i det sammanhanget som går att bryta ut, och det är det som kommer att ske nu.

– Som svensk vet man ofta ganska lite om hur det är att vara internationell ledare och hur man måste hantera frågor som uppfattas som kulturkrockar. Det tar lång tid att få inflytande.

Vore det fel att påstå att svensken i allmänhet är lite naiv?

– Säg så här: det är inte den svenska föreningsmodellen som ligger till grund om du ska bli en stor internationell ledare i olika sammanhang. Har man den inställningen finns det underlag för förvåning senare i livet… Ett exempel på det är när ”alla” trodde att Lennart Johansson skulle bli president för FIFA – tills han inte blev det, säger Johan Norberg – och refererar till den omröstning Johansson förlorade mot Sepp Blatter i spåren av vad som visade sig vara en grandios mutskandal.

Vi kan lära oss av de som arbetar internationellt

Med under frukostsamtalet är även Caroline Jönsson, tidigare elitmålvakt som idag har flera tunga roller, bland annat i det internationella spelarfacket Fifpro. Även Carolina Bergmark, projektledare för den studie som ligger till grund för rapporten, finns med.

Vilka riktar sig detta frukostsamtal mot?

– I första hand idrottsledare som tassar kring dessa uppdrag, men jag kan tänka mig att alla som är idrottsintresserade generellt säkert kan finna det intressant. Det är fler än man tror som närmar sig den internationella scenen och då är det viktigt att lyfta fram elitidrottens villkor. Vad är det för verklighet där ute som man måste förhålla sig till, säger Norberg och poängterar:

– I rapporten finns det mycket positivt att lyfta fram. Det är en fascinerande värld där vi kan lära oss av dem som arbetat i den.


Text: Christoffer Ekmark, Skånesport.se
Foto: Håkan Röjder