Fullspäckad vår – och guldspäckad höst?

Ansökningarna till Elitprogrammet 2017-18 var fler än någonsin. Över 90 elitidrottare från 25 olika idrotter som sökt till våra 50 platser. Intresset för programmet är rekordstort!

Under våren har våra olika experter genomfört ett intensivt arbete med att stödja elitidrottarna inom Elitprogrammet. Många av idrottarna har varit inbokade för rådgivning, tester och fysisk träning. Peter Martinsson har genomfört en serie möten med två olika grupper av idrottare, som fått hjälp inom Life skills management genom att få tips och stöd för att kunna hantera vardagen bättre. Inom fys-området har Stellan Kjellander haft ett tjugotal idrottare i regelbunden fysisk träning. Han har gjort träningsprogram till över 30 aktiva av de som är med i Elitprogrammet. Malmö idrottsakademis satsning på att Rickard Dahan och Stellan ska genomföra gemensamma styrkepass för grupper av elitidrottare från olika idrotter är under utveckling. Meningen är att Rickard systematiskt ska kunna arbeta skadeförebyggande och med sin kompetens observera eventuella felbelastningar i gymmet. Ambitionen är att vi ska kunna erbjuda fler av dessa träningspass framöver.

Inom idrottsnutrition har vi arbetat tålmodigt under flera år med att bygga upp ett nätverk tillsammans med Triangelmottagningen, Ätstörningsmottagningen vuxen i Malmö och Kompetenscentrum ätstörningar Syd i Lund. Tillsammans har vi nu skapat ett kompetensnätverk som träffas regelbundet och diskuterar samarbete. Ett resultat är att Peter Stenberg gått en 7,5 poängskurs inom området ätstörningar vid Lunds universitet och ett annat är att han kommer att börja en tjänst på 20 % på Ätstörningsmottagningen vuxen i Malmö. Det innebär att Malmö idrottsakademi har en koppling till vård av idrottare som får problem med ätstörningar. Många idrottare, föräldrar och tränare har hört av sig de senaste åren angående just detta och det är tillfredsställande att kunna erbjuda kompetent vård som är svår att hitta någon annan stans.

Under våren har Malmö idrottsakademi haft ett nära samarbete med FC Rosengård. Spelarna har testat maximal syreupptagning, genomfört kroppssammansättningsmätningar och kostregistrering. Spelarna har även fått individuell kostrådgivning och vi har genomfört lagtester. Hela spelartruppen för A-lag till U19 och U17 har styrketränat regelbundet i Baltiskahallens gym. Konkurrensen inom damfotboll har ökat markant i Europa och det gäller att hänga med i utvecklingen och hålla en hög nivå inom alla områden.

Malmö idrottakademi och Skåneidrotten genomförde i maj en tränarkonferens på temat Träningsplanering vilket lockade sjuttio deltagare. Planeringen är redan igång för nästa års konferens, som kommer att ha temat Återhämtning.

Vår årliga enkät visar fortsatt att Malmö idrottsakademi är på rätt väg. Elitidrottarnas svar, 45 av 50, visar på mycket nöjda elitidrottare. Malmö idrottsakademi får 4,5 i helhetsbetyg på en femgradig skala. Önskemål framkommer om att få hjälp med massage, naprapati och kiropraktik. Många elitidrottare svarar att de har behov av mer tid av kompetenta tränare både vid träning och tävling. Att hjälpa tränarna att utveckla sin kompetens är något vi kommer att arbeta med framöver.

Vi är också i gång och diskuterar framtiden. Verksamheten inom Malmö idrottsakademi växer och därmed har vårt lokalbehov blivit en hämmande faktor som vi måste få hjälp att lösa så snart som möjligt. Det är många spännande frågor som kommer att diskuteras till hösten som kan påverka verksamheten positivt:

  • Malmö högskola blir Malmö universitet vid årsskiftet och har ambitionen att uppnå status som Riksidrottsuniversitet (RIU). Ansökan om att bli RIU ska vara inne 20 augusti till RF.
  • Planarbete på Stadionområdet går framåt och vi hoppas på beslut i Kommunfullmäktige om utbyggnad av Idrottsgrundskolan och en idrottshall till hösten
  • RF och SOK fick i uppdrag vid RF:s Riksidrottsmöte (RIM) i Karlstad 19-21 maj att presentera ett förslag om ett samlat elitidrottsstöd som ska träda i kraft 2017/18.

Malmö idrottsakademi vill slutligen passa på att önska en riktigt skön sommar!