Gaming och gambling – spel om pengar

Välkommen på en föreläsning om spelberoende och matchfixning torsdag den 5 oktober 2023.

Syfte

Medvetandegöra risker med spel om pengar för elitidrottare och tränare. Skapa förståelse för att du både kan påverka spel och själva hamna i beroende. Att kunna upptäcka andras riskbruk och veta hur du ska agera då. Få en bakgrund till och kunskap om kopplingar mellan spel om pengar och matchfixning. Detta blir tyvärr allt mer utbrett i Sverige och rör idrottare i lag- såväl som individuella idrotter.

Målgrupp

Elitaktiva och tränare i Malmö idrottsakademis elitprogram samt övriga intresserade från olika föreningar. Deltagare kommer få chans att få svar på frågor kring spelberoende och matchfixning.

Upplägg

 • 17.30-17.40 Inledning (RF SISU)
 • 17.40-18.30 Spelberoende
  Vad är spel om pengar? Vad är spelberoende? Vilken koppling finns mellan idrott och spel om pengar? Vilka varningssignaler finns, när bör jag reagera? Vart kan man vända sig för att få stöd (för egen del, för lagkamraters eller anhörigas skull)?
 • 18.30-19.00 Paus och mingel
 • 19.00-19.30 Matchfixning
  Vilken koppling finns mellan spel om pengar och matchfixning? Vad innebär olovlig vadhållning? Vilken press kan detta orsaka den enskilde?
 • 19.30-19.45 Avslutande samtal med/mellan deltagarna samt Menti-utvärdering

Tid & plats

 • 5 oktober 2023 kl. 17.30-19.45
 • Konferensrum ”Biblioteket” (Malmö idrottsakademi, Baltiska hallen)
 • Anmälan senast 25 september
 • Det kommer bjudas på enklare förtäring i samband med träffen.

Anmälan till föreläsningen Gaming & gambling - spel om pengar