Hållbar träning är guld för skadefrihet

Malmö idrottsakademi fortsätter att utveckla sin verksamhet utifrån de behov som finns hos våra elitidrottare. En del i detta är att sjukgymnast Rickard Dahans tjänst utökas i syfte att skapa bättre förutsättningar att arbeta preventivt och förebygga skador hos elitidrottarna i vårt Elitprogram.

 

Förebygger överbelastningar och skador

– Den traditionella sjukvården handlar i mångt och mycket om att behandla redan uppkomna skador och det finns idag väldigt små resurser att lägga på förebyggande åtgärder. Därför är det guld värt att vi inom Malmö idrottsakademi på ett tidigt stadium kan fokusera på att förebygga överbelastningar och skador hos våra elitidrottare, säger Rickard Dahan.

 

Enligt honom handlar det mycket om att identifiera ogynnsamma förutsättningar hos de aktiva.

– Med det menar jag så väl interna som externa påverkansfaktorer. Interna kan vara muskulära obalanser, nedsatt rörlighet och svagheter som i sin tur kan leda till ett förändrat oönskat belastnings- och rörelsemönster. De externa faktorerna handlar mer om periodisering, träningsinnehåll och intensitet. Där är det viktigt att få en tydlig bild av hur den aktives träningsupplägg och miljö ser ut för att kunna vara med och påverka de rådande förutsättningarna.

 

Medvetenheten om vikten av skadeförebyggande träning är större idag än för några år sedan.

– Fler och fler börjar inse vikten av det, men för egen del har det alltid funnits ett stort fokus på förebyggande åtgärder. Som sjukgymnast vill man gärna ta del av den aktives träningsupplägg för att kunna jobba preventivt.

 

Håller i proaktivt specialpass

Tillsammans med Stellan Kjellander, som ansvarar för fysträningen inom Malmö idrottsakademi, kör Rickard speciella pass på onsdagar för att arbeta proaktivt med elitidrottarna i Elitprogrammet.

– Stellan är expert på att lägga upp träning utifrån den aktives prestationsperspektiv, och då är det en ypperlig möjlighet att balansera upp det med träning även utifrån ett hållbarhetsperspektiv, dvs. det preventiva. Det går hand i hand, men kräver lite olika fokus. Jag är på plats och tittar och pratar med idrottare i ett skede där de ännu inte har fått en skada och snappar tidigt upp eventuella obalanser och kan arbeta preventivt.

 

Hur ser dialogen med de aktivas tränare ut?

– Den är väldigt viktig. Vi skiljer på träning för prestation, vilket de aktiva och tränarna är väldigt duktiga på, och träning för hållbarhet, som handlar om att minimera risken för skador och överbelastningar. Tränarna tittar på den ”vanliga” prestationsträningen och jag tittar mer på hur de ska hålla över tid. Mitt fokus ligger i att göra olika bedömningar i ett tidigt skede, t.ex. om någon utför en knäböj med ganska tung belastning, då tittar jag på om själva utförandet är ogynnsamt för en muskelgrupp eller om någon led överbelastas. De har kanske inte ännu fått några symptom, men i ett längre perspektiv finns risken för överbelastningsproblematik. Därför är det viktigt att identifiera detta tidigt.

 

Återhämtning superviktig – men ofta nedprioriterad

Förebyggande träning och återhämtning går hand i hand. En optimal återhämtning förutsätter tillräcklig sömn, rätt kost och en social situation utan alltför stor fysisk och psykisk stress.

Hur viktig skulle du säga att återhämtningen är ur ett preventivt perspektiv?

– Den är superviktig. Det är väldigt enkelt att fylla sin vardag med saker som man vill göra och tror sig behöva, men återhämtningen planeras sällan in i vardagen. Återhämtning kan vara allt från att göra ingenting till att göra aktiva cirkulatoriskt återhämtande aktiviteter som t.ex. lätta rörelsepass eller cykling, till mer passiva behandlingar så som hydroterapi, kompressionsbehandling, mjukdelsbehandling, osv. Det kan handla om både fysisk och mental återhämtning. Här är givetvis även noggrannhet i kostupplägg och vätskebalans viktiga faktorer, så ett nära samarbete med kostrådgivare och idrottspsykologer är av största vikt, avslutar Rickard Dahan som till vardags arbetar på Kulan Idrottsskadecentrum på Stadionområdet i Malmö.

 

Heldagskonferens på temat återhämtning

Under temat återhämtning bjuder Malmö idrottsakademi även in till en heldagskonferens onsdagen 25 april. Fokusområden är då idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Keynote-speakers under dagen är Mikael Mattsson (Karolinska Institutet), Göran Kenttä (GIH och RF) tillsammans med Karin Moesch (RF) och Peter Stenberg (Malmö idrottsakademi).

Dagen avslutas med tre valbara workshops inom ovan nämnda tema och en paneldiskussion. Konferensen arrangeras på Malmö universitet och sker i samarbete med RF, Skåneidrotten och riksidrottsuniversitetet Malmö universitet. Mer info om konferensen och hur du anmäler dig hittar du här https://malmoidrottsakademi.se/konferens/