Idrottsgymnasiets fotbollselever har genomgång

Fotbollseleverna har genomgång av sin digitala Individuella Utvecklingsplan (IUP) med sina tränare och lärare. IUP är en viktig bit i idrottselevernas utveckling till duktiga idrottare. I ettan har eleverna idrottsteori och får bland annat lära sig planera, sätta effektiva målsättningar, utvärdera och förbättra sin träning. Lärarna Claes Örberg och Barbro Sandor håller i lektionen.