Intern MIA konferens

I går genomförde ledningsgruppen och operativa gruppen en intern konferens för att göra en nulägesanalys och diskutera vision och verksamhetsidé. Parterna – Malmö stad, Malmö Högskola Idrottevetenskapen och Skåneidrotten var överens om att satsa vidare och fortsätta utveckala verksamheten ännu mer.  Vid konferensen redovisades enkätsvaren från enkäten med de elitaktiva i Elitprogrammet 2013-14. Svarsfrekvensen var 92 % och i helhetsbetyg fick MIA:s verksamhet 4.4 på en femgradig skala.