[title] Kompetensområden [/title]

Malmö idrottsakademis kompetens vilar på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Inom varje kompetensområde har vi personal med akademisk utbildning och stor praktisk erfarenhet av att jobba med elitidrottare. All utrustning och alla tester är kvalitetssäkrade och validerade.

[one_third]

Idrottsfysiologi

[image img=”https://malmoidrottsakademi.se/wp-content/uploads/2012/09/fysiologi_liten.jpg” url=”https://malmoidrottsakademi.se/?page_id=21″ lightbox=”false” rounded=”all”/]

[/one_third]
[one_third]

Idrottsmedicin

[image img=”https://malmoidrottsakademi.se/wp-content/uploads/2012/09/idrottsmedicin_liten.jpg” url=”https://malmoidrottsakademi.se/?page_id=140″ lightbox=”false” rounded=”all”/]

[/one_third]
[one_third_last]

Idrottsnutrition

[image img=”https://malmoidrottsakademi.se/wp-content/uploads/2012/09/idrottsnutrition_liten.jpg” url=”https://malmoidrottsakademi.se/?page_id=87″ lightbox=”false” rounded=”all”/]

[/one_third_last]

[one_third]

Idrottspsykologi

[image img=”https://malmoidrottsakademi.se/wp-content/uploads/2012/09/psykologi_liten.jpg” url=”https://malmoidrottsakademi.se/?page_id=121″ lightbox=”false” rounded=”all”/]

[/one_third]
[one_third]

Studie- och karriärvägledning

[image img=”https://malmoidrottsakademi.se/wp-content/uploads/2012/09/studiekarriar_liten.jpg” url=”https://malmoidrottsakademi.se/?page_id=129″ lightbox=”false” rounded=”all”/]

[/one_third]
[one_third_last]

[/one_third_last]