Konferens 5-8 sept: ”Managing Sport in a Changing Europe”

Arbetar du med frågor som rör inkludering och integration inom/genom idrotten?

Då ska du vika den 6 september i din kalender. I samband med att The European Sport Management Conference hålls på Malmö Live erbjuds ett särskilt program för verksamma inom idrotten och dess organisationer. Temat för detta program är:

Rethinking ”sport for all”: Inclusion and integration(?)

Under en halvdag kommer temat att belysas av olika aktörer. Ni kommer att få ta del av goda exempel och utmaningar. Föreläsarna representerar kommun, förbund, storklubb, liten klubb, nya organisationsformer och forskarvärlden. Första delen hålls på engelska och andra delen utgörs av en målinriktad workshop på svenska. Mer information om hur du kan anmäla dig kommer inom kort.

Även andra delar av konferensen kan vara av intresse för dig: https://easm2018.com