Kvalitetssäkrade tester är guld i skarpa lägen

 

Malmö idrottsakademi stöttar aktivitetsnära forskning i nära samarbete med idrotten och arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin verksamhet. Docent Åsa Tornberg är forsknings- och kvalitetsansvarig på Malmö idrottsakademi och kommer in med en gedigen erfarenhet.

 

”Alltid haft ett stort idrottsintresse”

– Å ena sidan har jag alltid haft ett stort idrottsintresse och har bland annat dubbla SM-guld i vattenpolo. Å andra sidan har idrottsfysiologi alltid intresserat mig och jag har alltid varit nyfiken på vad som händer i kroppen. Det intresset gjorde att jag blev sjukgymnast och sedan disputerade inom klinisk fysiologi i Malmö på SUS, där jag hade Per Wollmer, Ola Thorsson och Anna-Marie Drake som handledare och goda förebilder, berättar Åsa Tornberg.

 

Med och startade testverksamheten

Malmö idrottsakademi har under flera år haft ett nära samarbete med Health Sciences Lab (HSL) vid Lunds universitet vad gäller forskningsfrågor, där Åsa Tornberg har varit forsknings- och kvalitetsansvarig.

– Jag var med och startade upp Malmö idrottsakademis testverksamhet och satte grunderna för den. Sen kom andra uppdrag emellan, bl.a. HSL där jag drev verksamheten i fem år, men nu är jag tillbaka på Malmö idrottsakademi vilket känns väldigt inspirerande.

 

Kvalitetssäkrade tester

Ditt huvudfokus är att kvalitetssäkra verksamheten. Vad innebär det?

– Malmö idrottsakademi arbetar med att kvalitetssäkra alla tester så att de sker enligt bästa möjliga praxis. Ett vanligt test går till så att den aktive tillsammans med sin tränare signalerar att de vill genomföra ett test. Sen genomförs testet inom t.ex. kondition eller styrka tillsammans med våra testledare som följer standardiserade och verifierade protokoll. Efter det får man ut ett resultat som kan jämföras med andra elitidrottares – men det som är riktigt intressant är när tester används för att styra träningen för att optimera prestationen. Efter en tid gör man sedan om testet för att se om den aktive förbättrats utifrån dess träningsupplägg.

 

Trygghet för alla svenska idrottare

Åsa leder även arbetet med ackreditering enligt The British Association of Sport and Exercise Sciences (BASES) koncept av Malmö idrottsakademis verksamhet.

– Ackrediteringen innebär att man säkerställer kvaliteten på vårt testlabb utifrån olika kriterier. Det handlar om att ackreditera hur ens tester genomförs, hur data tolkas och presenteras för den som genomfört testerna, att utrustningen sköts på ett tillförlitigt sätt, att data lagras på rätt sätt samt hur man tar hand om sopor och avfall, säkerhet osv. Det är en omfattande granskning av hela verksamheten och det finns även en nationell ambition att genomföra samma ackrediteringsprocess i hela Sverige. Detta är för att idrottaren ska känna en trygghet i att det inte spelar någon roll var i landet de gör testerna, de ska genomföras på samma sätt, avslutar Åsa Tornberg.