Livet utanför är guld för idrottaren

Elitidrottare är elitidrottare dygnet runt. Detta innebär att idrottaren även behöver förstå och ta kontroll över sitt liv utanför idrotten för att hitta balans i tillvaron och underlätta sina idrottsliga prestationer.

Trippla karriärer och socialt umgänge

Inom Malmö idrottsakademis kompetensområde Life skills management fokuseras på just detta område. Här tas hänsyn till så väl elitidrottarens sociala, psykologiska, yrkesrelaterade och akademiska utveckling. Stödet anpassas efter individen, dennes livsvärld och individuella förutsättningar. Peter Martinsson ansvarar för området på Malmö idrottsakademi.

– Anledningen till att det finns är helt och hållet behovsrelaterat och behovet har vuxit fram ur de personliga möten vi haft med alla aktiva inom våra Elitprogram. Det handlar i stort om hur de ska kunna hantera sin vardag och allt vad den innebär med att få ihop träning och tävlingar med arbete, studier, familj och det sociala umgänget. Det är inte en helt enkel situation att hantera.

Skulle du säga att det är speciellt viktigt att jobba med dessa frågor som elitidrottare?

– De har massor av ”tårtbitar” som de ska hinna med. De är med överallt och har inte alltid uppbackningen att hantera det. De jobbar, pluggar, satsar på sin idrott, har vänner, partners och familj som även de behöver uppmärksamhet. De satsar stenhårt på sin idrott och ska ändå hinna med allt det andra. Många har egentligen trippla karriärer och då är det väldigt viktigt att hinna få mental återhämtning.

Trippla karriärer?

– Ja, det är många som studerar parallellt med sin elitsatsning, men då är det svårt att klara det ekonomiskt vilket gör att de även måste jobba. Det blir en väldigt speciell vardag. De är elitidrottare samtidigt som de vill vara som alla andra och hinna med vad alla andra gör.

 

ACT för att hantera stress

En nyhet inom området Life skills management är ACT. Det står för Acceptance and Commitment Therapy och används ofta inom arbetslivet för att hantera stress eller som prevention av stress. Peter Martinsson har under hösten startat upp grupper inom Elitprogrammet som arbetar med ACT som ett stresshanteringsverktyg.

– Vi ser att det finns fördelar med att både jobba individuellt och i grupp. I grupp lär de aktiva känna varandra och får insyn i att de inte är ensamma utan andra har samma situation trots att de är inom olika idrotter. ACT är också ett tydligt samarbete med ett av Malmö idrottsakademis andra kompetensområden, idrottspsykologi. Våra kombinerade kompetenser hjälper oss att utveckla varandra.

– ACT handlar i stort om individens förhållningssätt till livet. När vi jobbar med de aktiva i grupp får de olika mentala verktyg att arbeta vidare med i sin vardag. Syftet är att främja hälsa och minska samt hantera stressen. I det långa loppet hoppas vi kunna ge de aktiva verktyg och mental lättnad och därmed återhämtning. Allt handlar om att lära sig att hantera stress och därmed främja sin hälsa.

Alexander Bica, brottare, och Johanna Johansson, kanotist, är två deltagare från Elitprogrammet som testat på ACT och de är båda väldigt positiva.

– Jag kontaktade Peter för att jag kände att jag hade för många bollar i luften och visste inte hur jag skulle hantera det, det gjorde mig stressad. Dessa träffar har gett mig en inblick i något jag inte reflekterat över tidigare. Jag har fått verktyg för att hantera min vardag på ett bättre sätt och börjat inse att det är viktigt att vara närvarande där jag är just nu. Det krävs fokus från mig själv, berättar Alexander. Johanna håller med och fyller i:

– Verktygen ger mig mycket. Det svåra är att få in rutiner i en i övrigt intensiv vardag, men det är definitivt värt att prioritera. Jag har redan ändrat mitt beteende och det hänger ihop med vad vi gör på våra träffar med Peter. Jag kan verkligen rekommendera andra elitidrottare att testa ACT, berättar Johanna.

– Kortvarig stress är inte farlig men det gäller att kunna hantera den, avslutar Peter.