Lyckad träff med föreningar

I går genomförde MIA en lyckad informationsträff för 33 representanter från 18 föreningar och fyra SDF. MIA:s verksamhet presenterades, alla ”experter” berättade kort om sitt område. Därefter kunde deltagarna mingla – diskutera och ställa frågor till MIA:s personal.