Målbilder och positiv energi
är (extra) guld under corona