Malin Eggertz ny ordförande i MIA ledningsgrupp

Från och med första februari flyttas MIA från Driftsavdelningen till Föreningsavdelningen inom Fritidsförvaltningen. Malin Eggertz Forsmark är tillförordnad chef för Föreningsavdelningen och ny ordförande i MIA:s Ledningsgrupp. Verksamheten fortsätter som tidigare i samarbete med Malmö Högskola och Skåneidrotten och den fysisk placering är  fortsatt på Stadionområdet. Malin var tidigare ansvarig för World Village of Women Sports, en satsning på kvinnors idrott och hälsa som tyvärr  inte kunde realiseras. Malin är sedan 2004 ordförande för Svenska Gymnastikförbundet och vice ordförande i det europeiska gymnastikförbundet. Syftet med organisationsförändringen är att skapa en tydligare ledningsstruktur och effektivare arbetssätt samt ge tid för strategiskt och utåtriktat arbete.