MIA bjuder in Tysklands ledande expert på styrketräning

Under MIA konferensen den 15-16 november föreläser Tysklands ledande expert på styrka och powerträning Prof. Dr. Dr. h. c. Dietmar Schmidtbleicher. Han är chef för Sport Sciences at the Institute of Sport Sciences at the Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main in Germany. Han forskar på neuro-muskulär adaption efter träning, diagnostik och reglering av träning, samt utveckling av test utrustning. Vidare har han utvecklat en metod för träning i för högpresterande idrotter och rehabilitering av skador med hjälp av stokastisk resonans. Han har publicerat över 440 artiklar.