MIA i framkant när det gäller Idrottsnutrition

Relativ Energibrist inom idrotten (REI) är ett stort problem. Anna Melin som jobbar som konsult på MIA har visat detta i sin doktorsavhandling från januari 2015. Sedan hösten 2014 har MIA och dietisterna Peter Stenberg och Anna Melin utarbetat ett behandlingsprogram för idrottare som har dessa problem. Forskning har visat att REI kan leda till ohälsa, ökad skaderisk och nedsatt prestationsförmåga. Typiska tecken är till exempel menstruationsrubbningar, magproblem, uteblivet svar på träning och återkommande skador. Vill du veta mer kontakta Peter Stenberg på :peter.stenberg.mia@malmo.se

Sammanfattning av Anna Melins doktorsavhandling: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24888644

Prestation simmare: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846160

IOC konsensus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24620037