MIA och Avdelningen för Klinisk Fysiologi utvecklar samarbetet

MIA:s Testcenter i Atleticum ska fungera som en filial till Avdelningen för Klinisk Fysiologi. Parterna kommer tillsammans succesivt utveckla samarbetsformerna kring i första hand tester i uthållighet. Teamet kring uthållighet blir mycket starkt med Professor Per Wollmer, Överläkare Ola Thorsson och Universitetslektor i Biomedicin vid Halmstad Högskola Lottie Olsson. Ett långsiktigt samarbete ger en optimering av våra gemensamma resurser som lokaler, utrustning och personal. Båda parter har mycket att vinna som till exempel: För MIA ger det en legitimitet och det säkerställer kvalitén som validering av utrustningen och genomförandet av testerna.För Klin Fys ger det möjligheter till forskning på tränade individer i olika åldrar samt fortbildning för personalen.