Möte bildandet av MIA Tränarnätverk

Tisdagen den 27  november kl 10-12 bjuder MIA till en träff där vi ska diskutera bildandet av MIA tränarnätverk. Plats MIA:s testcenter i Atleticum. Frågor som ska diskuteras är till exempel: Vad MIA med sin kompetens kan göra för att stötta tränarna? Hur kan vi skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och fortbildningsträffar? Ska vi starta ett tränarnätverk? Anmäl dig via mail till: jan-olov.jakobsson@malmo.se