Mötesplats SM-veckan

Över 40 idrotter avgör sina svenska mästerskap under SM-veckan i Malmö 26 juni–2 juli.

2009 genomfördes den första SM-veckan sommar någonsin, Malmö var då värdstad, vilket innebär att SM-veckan firar 10 år i sommar när den återvänder till Malmö för tredje gången i ordningen (2009, 2010 och 2019). Hela tävlingsprogrammet hittar du här.

Mötesplats SM-veckan arrangeras på Clarion Hotel Malmö Live. Här speglas idrottsrörelsens samhällsnytta och föreningslivets större betydelse och bredd genom tre teman: inkludering, tävlingsidrottoch folkhälsa. Mötesplatsens teman lyfts även på scenen på Posthusplatsen med viktiga och spännande gäster, paneler och debatter.

I samarbete med SM-veckan, Skåneidrotten och Fair Pay arrangerar Malmö idrottsakademi den 28:e juni en spännande paneldiskussion runt resursfördelning inom idrotten utifrån tre olika spår: kommun, förening och näringsliv. Diskussionen leds av Anja Gatu.

Hela mötesplatsprogrammet och information om hur du anmäler dig till de olika seminarierna hittar du här. Allt är gratis!

 

Förutom alla SM-tävlingar och Mötesplats SM-veckan kommer det ges möjlighet att prova på de olika idrotterna och uppleva musikartister, tävlingar, talkshows, medaljceremonier och mycket mer på SM- veckans stora scen på Posthusplatsen. Scenprogrammet hittar du här.