Nystartat sportchefsnätverk

I oktober startar Malmö idrottsakademi även upp ett helt nytt nätverk för sportchefer i elitföreningar i regionen. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och utöka samarbetet mellan föreningarna. Första träffen är på Swedbank Stadion där Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson kommer att berätta om sitt arbete.